RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Driftskompabilitet och transeuropeiska nät

Transporter

Möjligheten att kombinera olika transportsätt på ett flexibelt sätt är en av lösningarna i begreppet ”hållbar rörlighet” som ligger till grund för den europeiska transportpolitiken.
Intermodala transporter som ger möjlighet att integrera de nationella näten uppmuntras och genomförs med hjälp av program, bland annat Marco-Poloprogrammet. Genom att ge de transeuropeiska transportnäten formen av infrastrukturprojekt av allmänt intresse eftersträvar EU att stärka transporternas intermodalitet. EU avser i synnerhet att stimulera investeringar för att främja utvecklingen av ett integrerat europeiskt transportnät som utnyttjar samtliga transportsätt.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början