RSS
Abecedný register

Intermodalita a transeurópske siete

Doprava

Kapacita flexibilne kombinovať rôzne spôsoby dopravy je jedným zo základných kameňov stratégie trvalo udržateľnej mobility, ktorú presadzuje európska dopravná politika.
Intermodalitu dopravy, ktorá umožňuje integráciu vnútroštátnych dopravných sietí, presadzujú a realizujú programy, ako je program Marco Polo. Intermodalitu dopravy zvyšujú aj transeurópske siete budované formou projektov spoločného záujmu v oblasti infraštruktúry. Zameriavajú sa najmä na stimuláciu investícií s cieľom podporiť vybudovanie integrovanej dopravnej siete pokrývajúcej celé Spoločenstvo a zahŕňajúcej všetky spôsoby dopravy.

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok