RSS
Index alfabetic

Intermodalitate şi reţele transeuropene

Transport

Capacitatea de a combina diverse moduri de transport de o manieră flexibilă este una dintre pietrele de temelie ale conceptului de „mobilitate durabilă”, care stă la baza politicii europene în domeniul transporturilor.
Intermodalitatea transporturilor, care permite integrarea reţelelor naţionale de transport, este promovată şi pusă în aplicare prin programe cum ar fi Marco Polo. Reţelele transeuropene iau forma unor proiecte de infrastructură de interes comun, având drept obiectiv consolidarea intermodalităţii transporturilor. Acestea vizează, în mod specific, stimularea investiţiilor pentru a favoriza apariţia unei reţele de transport integrat care să deservească întreaga Uniune şi care să cuprindă toate modurile de transport.

Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii