RSS
Indeks alfabetyczny

Intermodalność i sieci transeuropejskie

Transport

Możliwość łączenia różnych środków transportu w elastyczny sposób stanowi jeden z kamieni węgielnych idei „zrównoważonej mobilności”, która leży u podstaw europejskiej polityki transportowej.
Intermodalność transportu, która umożliwia integrację krajowych sieci transportowych, promowana i wdrażana jest w ramach programów takich jak Marco Polo. Sieci transeuropejskie, w postaci projektów infrastrukturalnych prowadzonych we wspólnym interesie, również mają na celu poprawę intermodalności transportu. Mają one przede wszystkim na celu pobudzanie inwestycji sprzyjających powstaniu zintegrowanej sieci transportowej, obejmującej zasięgiem całą Wspólnotę oraz wszelkie środki transportu.

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony