RSS
Alfabetische index

Gecombineerd vervoer en trans-europese netwerken

Vervoer

Het vermogen om verschillende vervoerswijzen op een flexibele manier te combineren is een van de kernelementen van het begrip “duurzame mobiliteit”, dat de grondslag vormt van het Europees vervoersbeleid.
Het intermodale karakter van het vervoer, dat de integratie van de nationale netwerken mogelijk maakt, wordt bevorderd door programma’s als Marco Polo. Ook de trans-Europese netwerken – infrastructuurprojecten van algemeen belang – hebben ten doel het intermodale karakter van het vervoer te versterken. Zij moeten met name infrastructuurinvesteringen aanmoedigen met het oog op de totstandbrenging van een geïntegreerd vervoersnetwerk dat de volledige Gemeenschap bestrijkt en alle vervoerswijzen benut.

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven