RSS
Werrej alfabetiku

Intermodalità u n-netwerks trans-Ewropej

Trasport

Il-kapaċità li tgħaqqad il-modi differenti ta' trasport b'mod flessibbli hu wieħed mill-pedamenti tal-kunċett tal-"mobilità sostenibbli", li fuqu hi bbażata l-politika Ewropea tat-trasport.
L-intermodalità tat-trasport, li tippermetti li n-netwerks tat-trasport nazzjonali jiġu integrati, qed jiġi promoss u implimentat permezz ta' programmi bħal Marco Polo. In-netwerks trans-Ewropej, fil-forma ta' proġetti infrastrutturali ta' interess komuni, għandhom l-għan ukoll li jtejbu l-intermodalità tat-trasport. Speċifikament, għandhom l-għan li jistimulaw l-investiment biex irawmu l-ħolqien ta' netwerk ta' trasport integrat li jkopri l-Unjoni kollha u li jinkludi l-modi differenti kollha tat-trasport.

Avviż legali | Dwar dan is-sit | Fittex | Kuntatt | It-tarf ta’ fuq tal-paġna