RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Интермодалност и трансевропейски мрежи

Транспорт

Капацитетът за гъвкаво съчетаване на различните начини за транспорт е един от крайъгълните камъни на концепцията за „устойчива мобилност”, на която се базира европейската транспортна политика.
Интермодалността на транспорта, която позволява интегрирането на националните транспортни мрежи, се насърчава и прилага чрез програми като „Марко Поло”. Трансевропейските мрежи под формата на инфраструктурни проекти от общ интерес също целят да подобрят интермодалността на транспорта. По-конкретно, те целят да стимулират инвестициите, за да се ускори появата на интегрирана транспортна мрежа, обхващаща цялата Общност и обединяваща всички различни начини за транспорт.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата