RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Implementarea sistemelor de transport inteligente în Europa

Sistemele de transport inteligente (STI) pot contribui în mod semnificativ la un sistem de transport mai curat, mai sigur şi mai eficient. Această directivă stabileşte un cadru pentru implementarea coordonată a acestor tehnologii de transport inovatoare în întreaga Uniune Europeană (UE). Scopul directivei este de a stabili servicii STI interoperabile şi eficiente, lăsând ţările UE să decidă fiecare în ce sisteme să investească.

ACT

Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru interfeţele cu alte moduri de transport.

SINTEZĂ

Această directivă vizează aplicaţiile şi serviciile de sisteme de transport inteligente (STI) în sectorul transporturilor rutiere din Uniunea Europeană (UE), precum şi interfeţele acestora cu alte moduri de transport. STI sunt sisteme în cadrul cărora se aplică tehnologii ale informaţiilor şi comunicaţiilor în domeniul transportului rutier, inclusiv infrastructură, vehicule şi utilizatori, în gestionarea traficului şi gestionarea mobilităţii.

Următoarele domenii sunt identificate ca domenii prioritare pentru elaborarea şi utilizarea de specificaţii şi standarde:

  • utilizarea optimă a datelor rutiere, din trafic şi de călătorie;
  • continuitatea serviciilor STI de management al traficului şi al mărfurilor;
  • aplicaţiile STI pentru siguranţa şi securitatea rutieră;
  • asigurarea legăturii vehiculului cu infrastructura de transport.

În cadrul acestor domenii prioritare, există şase acţiuni prioritare:

  • furnizarea la nivelul UE a unor servicii de informare cu privire la călătoriile multimodale;
  • furnizarea la nivelul UE a unor servicii de informare în timp real cu privire la trafic;
  • datele şi procedurile pentru furnizarea către utilizatori, în mod gratuit, atunci când este posibil, a unor informaţii minime universale în materie de trafic, referitoare la siguranţa rutieră;
  • furnizarea în mod armonizat a unui sistem eCall interoperabil la nivelul UE;
  • furnizarea unor servicii de informare referitoare la spaţii de parcare sigure pentru camioane şi vehicule comerciale;
  • furnizarea unor servicii de rezervare de spaţii de parcare sigure pentru camioane şi vehicule comerciale.

La implementarea aplicaţiilor şi a serviciilor STI, ţările UE trebuie să ia măsurile necesare pentru a se asigura că sunt aplicate specificaţiile adoptate de Comisie. Fiecare ţară a UE îşi păstrează însă dreptul de a decide cu privire la implementarea unor astfel de aplicaţii şi servicii pe teritoriul său.

Comisiei îi revine mai întâi responsabilitatea de adoptare a specificaţiilor necesare pentru a asigura compatibilitatea, interoperabilitatea şi continuitatea implementării şi utilizării operaţionale a STI pentru acţiunile prioritare. După aceea, Comisia va adopta specificaţii în vederea implementării şi utilizării operaţionale a STI pentru alte acţiuni din domeniile prioritare. Dacă este cazul, specificaţiile vor include condiţiile în care ţările UE pot să stabilească norme suplimentare pentru furnizarea de servicii STI pe întreg teritoriul lor sau pe o parte a acestuia, cu condiţia ca aceste norme să nu împiedice interoperabilitatea serviciilor. În plus faţă de specificaţii, Comisia poate adopta orientări şi alte măsuri fără caracter obligatoriu pentru a înlesni cooperarea statelor membre cu privire la domeniile prioritare.

Norme privind confidenţialitatea, securitatea şi reutilizarea informaţiilor

Ţările UE trebuie să ia măsurile necesare pentru ca prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul operării aplicaţiilor şi serviciilor STI să fie efectuată în conformitate cu normele Uniunii care protejează drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei şi că sunt respectate dispoziţiile privind consimţământul. În mod special, datele cu caracter personal trebuie protejate împotriva utilizării abuzive, inclusiv împotriva accesului neautorizat, modificării sau pierderii. În acest scop, datele cu caracter personal ar trebui prelucrate numai în măsura în care acest lucru este necesar şi, după caz, ar trebui încurajată utilizarea datelor anonime în vederea unei bune funcţionări a aplicaţiilor şi serviciilor STI.

Acte delegate

În ceea ce priveşte specificaţiile, Comisia poate adopta, de asemenea, acte delegate separate pentru fiecare dintre acţiunile prioritare. Parlamentul European şi Consiliul au dreptul fie de a revoca această delegare de competenţe, fie de a formula obiecţiuni la un act delegat. În cazul în care a fost formulată o obiecţiune la un act delegat, respectivul act nu va intra în vigoare.

Grupul consultativ european pentru STI

Comisia instituie un Grup consultativ european pentru STI, care îi oferă consultanţă cu privire la aspectele comerciale şi tehnice ale implementării şi utilizării STI în UE. Grupul este compus din reprezentanţi la nivel înalt ai furnizorilor relevanţi de servicii STI, ai asociaţiilor de utilizatori, ai operatorilor de transport şi de instalaţii, ai industriei de prelucrare, ai partenerilor sociali, ai asociaţiilor profesionale, ai autorităţilor locale şi ai altor entităţi pertinente.

REFERINŢE

ActIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial
Directiva 2010/40/UE

26.8.2010

27.2.2012

JO L 207 din 6.8.2010

Ultima actualizare: 07.01.2011
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii