RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Intelligens közlekedési rendszerek kiépítése Európában

Az intelligens közlekedési rendszerek (ITS-ek) nagyban hozzájárulhatnak a tisztább, biztonságosabb és hatékonyabb közlekedési hálózat kialakításához. Ez az irányelv keretet határoz meg ezen innovatív közlekedési technológiák összehangolt megvalósítására az Európai Unió (EU) egész területén. Célja, hogy kölcsönösen átjárható és hatékony ITS-szolgáltatásokat hozzon létre, míg arról, hogy melyik rendszerekbe fektetnek be, az EU-tagállamok maguk dönthetnek.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/40/EU irányelve (2010. július 7.) az intelligens közlekedési rendszereknek a közúti közlekedés területén történő kiépítésére, valamint a más közlekedési módokhoz való kapcsolódására vonatkozó keretről.

ÖSSZEFOGLALÓ

Ezt az irányelvet a közúti közlekedési ágazat területén az Európai Unióban (EU-ban) működő valamennyi intelligens közlekedési rendszerhez (ITS-hez) kapcsolódó alkalmazásra és szolgáltatásra, valamint azoknak a más közlekedési módokkal való kapcsolódási pontjaira kell alkalmazni. Az ITS-ek olyan rendszerek, amelyekben információs és kommunikációs technológiákat alkalmaznak a közúti közlekedés területén – beleértve az infrastruktúrát, a járműveket és azok használóit is –, a forgalomirányításban és a mobilitás kezelésében.

A következő területek kiemelt területeknek minősülnek az előírások és a szabványok kidolgozása és alkalmazása tekintetében:

  • a közúti, forgalmi és utazási adatok optimális felhasználása;
  • a forgalom- és teherszállítási irányítási ITS-szolgáltatások folyamatossága;
  • a közúti közlekedésbiztonsággal és óvintézkedésekkel kapcsolatos ITS-alkalmazások;
  • a jármű összekapcsolása a közlekedési infrastruktúrával.

A kiemelt területeken belül hat kiemelt intézkedést kell végrehajtani, ezek:

  • az EU egészére kiterjedő multimodális utazási információs szolgáltatások;
  • az EU egészére kiterjedő valós idejű forgalmi információs szolgáltatások;
  • lehetőség szerint a felhasználók számára térítésmentesen biztosítandó, a közúti biztonsággal kapcsolatos, minimális általános forgalmi információs szolgáltatások nyújtásához szükséges adatok és eljárások;
  • az EU egészére kiterjedő, kölcsönösen átjárható, harmonizált e-segélyhívó szolgáltatások;
  • a tehergépjárművek és a haszongépjárművek számára biztonságos és védett parkolóhelyekre vonatkozó információs szolgáltatások nyújtása;
  • a tehergépjárművek és a haszongépjárművek számára biztonságos és védett parkolóhelyekre vonatkozó foglalási szolgáltatások nyújtása.

Az EU-tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a Bizottság által elfogadott előírásokat alkalmazzák az ITS-alkalmazásokra és -szolgáltatásokra azok kiépítése során. Azonban az egyes EU-tagállamoknak továbbra is jogukban áll eldönteni, hogy az említett alkalmazásokat és szolgáltatásokat kiépítik-e saját területükön.

A Bizottság feladata, hogy először elfogadja az ITS kiépítése és gyakorlati használata tekintetében érvényesülő, a kompatibilitás, a kölcsönös átjárhatóság és a folyamatosság biztosításához szükséges előírásokat a fent felsorolt kiemelt intézkedések vonatkozásában. Ezt követően a Bizottság elfogadja az ITS kiépítése és gyakorlati használata tekintetében érvényesülő előírásokat a kiemelt területeken elvégzendő egyéb intézkedések tekintetében. Az előírások adott esetben meghatározzák azon feltételeket, amelyek fennállása esetén az EU-tagállamok további szabályokat hozhatnak létre az ITS-szolgáltatásoknak a területükön vagy területük egy részén történő nyújtására vonatkozóan, feltéve, hogy ezek a szabályok nem akadályozzák a szolgáltatások kölcsönös átjárhatóságát. Az előírásokon felül a Bizottság iránymutatásokat és egyéb nem kötelező erejű intézkedéseket is elfogadhat, amelyek megkönnyítik a kiemelt területeken a tagállamok közötti együttműködést.

A magánélet védelmére, a közlekedés biztonságára és az információk újrafelhasználására vonatkozó szabályok

Az EU-tagállamok biztosítják, hogy a személyes adatoknak az ITS-alkalmazások és -szolgáltatások működésének összefüggésében történő feldolgozása a magánszemélyek alapvető jogainak és szabadságainak védelmére vonatkozó uniós szabályokkal összhangban történjen, valamint betartsák a személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulásra vonatkozó rendelkezéseket. Különösen meg kell védeni a személyes adatokat visszaélés – ezenbelül a jogellenes hozzáférés, módosítás vagy adatvesztés – ellen. E célból a személyes adatokat csak akkor dolgozzák fel, ha szükséges, és adott esetben ösztönözni kell az anonim adatok használatát az ITS-alkalmazások és -szolgáltatások működtetéséhez.

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok

A szükséges előírások tekintetében a Bizottság külön felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat is elfogadhat a kiemelt intézkedések mindegyikére. Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak joga van visszavonni a felhatalmazást vagy kifogásolni a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat. Amennyiben kifogás merül fel egy felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben, az nem lép hatályba.

Az európai ITS tanácsadó csoport

A Bizottság európai ITS tanácsadó csoportot hoz létre, amely a Bizottságot az ITS EU-n belüli kiépítésének és használatának üzleti és műszaki szempontjaival kapcsolatos tanácsokkal segíti. A csoport az érintett ITS-szolgáltatók, a felhasználók szövetségei, a fuvarozók és a létesítmény-üzemeltetők, a gyártóipar, a szociális partnerek, a szakmai szövetségek, a helyi önkormányzatok és egyéb érintett fórumok magas szintű képviselőiből áll.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
Az Európai Parlament és a Tanács 2010/40/EU irányelve

2010.8.26.

2012.2.27.

HL L 207., 2010.8.6.

Utolsó frissítés: 07.01.2011
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére