RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ανάπτυξη των Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών στην Ευρώπη

Τα Συστήματα Ευφυών Μεταφορών (ITS) μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στη δημιουργία ενός καθαρότερου, ασφαλέστερου και αποτελεσματικότερου συστήματος μεταφορών. Αυτή η οδηγία παρέχει ένα πλαίσιο για τη συντονισμένη εφαρμογή αυτών των καινοτόμων τεχνολογιών μεταφοράς σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Στοχεύει στην εγκαθίδρυση διαλειτουργικών και αποτελεσματικών υπηρεσιών ITS, ενώ αφήνει τις χώρες της ΕΕ να αποφασίσουν χωριστά σε ποια συστήματα θα επενδύσουν.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2010, περί πλαισίου ανάπτυξης των Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και των διεπαφών με άλλους τρόπους μεταφοράς.

ΣΥΝΟΨΗ

Αυτή η οδηγία ισχύει για τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες των Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών (ITS) στον τομέα των οδικών μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και για τις διεπαφές τους με άλλους τρόπους μεταφοράς. Τα ITS είναι συστήματα στα οποία εφαρμόζονται τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών στον τομέα των οδικών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής, των οχημάτων και των χρηστών, και στους τομείς της διαχείρισης της κυκλοφορίας και της κινητικότητας.

Τα παρακάτω χαρακτηρίζονται ως τομείς προτεραιότητας για την ανάπτυξη και τη χρήση προδιαγραφών και προτύπων:

  • βέλτιστη χρήση δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο, την κυκλοφορία και τις μετακινήσεις·
  • αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών ITS για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και των εμπορευματικών μεταφορών·
  • εφαρμογές ITS σχετικά με την ασφάλεια και την προστασία του οδικού δικτύου·
  • σύνδεση του οχήματος με την υποδομή μεταφορών.

Στο πλαίσιο αυτών των τομέων προτεραιότητας, υπάρχουν έξι δράσεις προτεραιότητας:

  • η παροχή σε επίπεδο ΕΕ υπηρεσιών πληροφόρησης για τις πολυτροπικές μετακινήσεις·
  • η παροχή σε επίπεδο ΕΕ υπηρεσιών πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο·
  • δεδομένα και διαδικασίες για τη δωρεάν, ενδεχομένως, παροχή στους χρήστες ελάχιστων καθολικών πληροφοριών για την κυκλοφορία σχετικών με την οδική ασφάλεια·
  • η παροχή διαλειτουργικού eCall σε επίπεδο ΕΕ·
  • η παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης για ασφαλείς και προστατευμένες θέσεις στάθμευσης φορτηγών και εμπορικών οχημάτων·
  • η παροχή υπηρεσιών κράτησης θέσεων για ασφαλείς και προστατευμένες θέσεις στάθμευσης φορτηγών και εμπορικών οχημάτων.

Κατά την ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών ITS, οι χώρες της ΕΕ πρέπει να αναλάβουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι εφαρμόζονται οι προδιαγραφές που έχει εγκρίνει η Επιτροπή. Ωστόσο, οι επιμέρους χώρες της ΕΕ διατηρούν το δικαίωμα να αποφασίζουν σχετικά με την ανάπτυξη τέτοιων εφαρμογών και υπηρεσιών στο έδαφός τους.

Η Επιτροπή είναι αρμόδια να εγκρίνει αρχικά τις αναγκαίες προδιαγραφές για να εξασφαλιστεί η συμβατότητα, η διαλειτουργικότητα και η συνέχεια της ανάπτυξης και λειτουργικής χρήσης των ITS για τις παραπάνω δράσεις προτεραιότητας. Στη συνέχεια, η Επιτροπή εγκρίνει προδιαγραφές για την ανάπτυξη και τη λειτουργική χρήση των ITS για άλλες δράσεις των τομέων προτεραιότητας. Οι προδιαγραφές θα περιλαμβάνουν, ανάλογα με την περίπτωση, τους όρους υπό τους οποίους οι χώρες της ΕΕ επιτρέπεται να θεσπίζουν πρόσθετους κανόνες για την παροχή υπηρεσιών ITS σε ολόκληρο ή σε τμήμα του εδάφους τους, όταν οι κανόνες δεν παρεμποδίζουν τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών. Εκτός από τις προδιαγραφές, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει κατευθυντήριες γραμμές και άλλα μη δεσμευτικά μέτρα για να διευκολύνει τη συνεργασία των χωρών της ΕΕ σχετικά με τους τομείς προτεραιότητας.

Κανόνες σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής, την ασφάλεια και την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών

Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να διασφαλίσουν ότι η επεξεργασία προσωπικών στοιχείων στο πλαίσιο της λειτουργίας των εφαρμογών και υπηρεσιών ITS πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ που αφορούν την προστασία των θεμελιωδών ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών και ότι τηρούνται οι διατάξεις περί συγκατάθεσης. Συγκεκριμένα, τα προσωπικά στοιχεία πρέπει να προστατεύονται από αθέμιτη χρήση, μεταξύ άλλων από παράνομη πρόσβαση σε αυτά, τροποποίηση ή απώλειά τους. Για τοv σκοπό αυτό, η επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων θα πρέπει να γίνεται μόνο όπου είναι απαραίτητο και, ανάλογα με την περίπτωση, θα πρέπει να ενθαρρύνεται η χρήση ανώνυμων δεδομένων για την καλή λειτουργία των εφαρμογών και υπηρεσιών ITS.

Πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση

Όσον αφορά τις προδιαγραφές, η Επιτροπή μπορεί επίσης να εγκρίνει ξεχωριστές πράξεις κατ' εξουσιοδότηση για καθεμία από τις δράσεις προτεραιότητας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν δικαίωμα είτε να ανακαλέσουν αυτή την ανάθεση εξουσίας είτε να διατυπώσουν αντιρρήσεις έναντι μιας κατ' εξουσιοδότηση πράξης. Εάν διατυπωθεί αντίρρηση έναντι μιας πράξης κατ' εξουσιοδότηση, η πράξη αυτή δεν τίθεται σε ισχύ.

Ευρωπαϊκή συμβουλευτική ομάδα ITS

Η Επιτροπή συνιστά ευρωπαϊκή συμβουλευτική ομάδα ITS, για να τη συμβουλεύει σχετικά με επιχειρηματικές και τεχνικές πλευρές της ανάπτυξης και της χρήσης των ITS στην ΕΕ. Η ομάδα αποτελείται από εκπροσώπους υψηλού επιπέδου των σχετικών παρόχων υπηρεσιών ITS, ενώσεων χρηστών, φορέων εκμετάλλευσης μεταφορών και εγκαταστάσεων, της μεταποιητικής βιομηχανίας, των κοινωνικών εταίρων, επαγγελματικών ενώσεων, τοπικών αυτοδιοικήσεων και λοιπών σχετικών φόρουμ.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

ΠράξηΘέση σε ισχύΠροθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα
Οδηγία 2010/40/ΕΕ

26.8.2010

27.2.2012

ΕΕ L 207 της 6.8.2010

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 07.01.2011
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας