RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Een gemeenschappelijke onderneming voor de realisatie van het Europese nieuwe generatie luchtverkeersbeveiligingssysteem (SESAR)

Bij deze verordening wordt een gemeenschappelijke onderneming opgericht met het oog op de modernisering van het Europese luchtverkeersleidingssysteem. De gemeenschappelijke onderneming bundelt de inspanningen van de Europese Unie op het gebied van onderzoek en ontwikkeling in het SESAR-project (onderzoek inzake luchtverkeersleiding in het kader van het gemeenschappelijke Europese luchtruim).

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 219/2007 van de Raad van 27 februari 2007 betreffende de oprichting van een gemeenschappelijke onderneming voor de realisering van het Europese nieuwe generatie luchtverkeersbeveiligingssysteem (SESAR) [Zie wijzigingsbesluit(en)].

SAMENVATTING

Het luchtvervoer is zeer belangrijk voor de Europese economie en de Europese samenhang. Het is goed voor 220 miljard euro van het Europese BBP en biedt werkgelegenheid aan ruim 3 miljoen mensen. Het luchtverkeer zal in de volgende 20 jaar naar verwachting meer dan verdubbelen en in sommige regio's zelfs verdrievoudigen. De infrastructuur en de procedures voor het beheer van deze verkeersstromen zijn echter nauwelijks geëvolueerd en dreigen tekort te schieten.

De huidige verkeersleidingssystemen zijn onderhand verouderd en lenen zich niet tot een snelle, kostenefficiënte en betrouwbare ontwikkeling van een Europese luchtvaart die een antwoord kan bieden op de nieuwe maatschappelijke behoeften:

 • de passagier wil betaalbaar en veilig vervoer;
 • de bescherming van het milieu wordt een belangrijke randvoorwaarde;
 • de aanslagen van 11 september 2001 hebben aangetoond dat vliegtuigen een bedreiging kunnen vormen voor de veiligheid van de bevolking.

De oplossing van de Europese Unie (EU) voor het probleem is het gemeenschappelijke Europese luchtruim. Het gemeenschappelijke luchtruim werd opgezet in maart 2004, toen luchtverkeersleiding een bevoegdheid van de EU is geworden. Het gemeenschappelijke luchtruim houdt een institutionele hervorming van de luchtverkeersleiding in en heeft ten doel het Europese luchtruim te reorganiseren en de luchtvaartnavigatiediensten te verbeteren.

Een institutionele hervorming volstaat echter niet om de prestatiedoelstellingen van het gemeenschappelijke Europese luchtruim te realiseren. Er dringt zich ook een technologische hervorming op het gebied van luchtverkeersleiding op. SESAR (onderzoek inzake luchtverkeersleiding in het kader van het gemeenschappelijke Europese luchtruim) is de technologische pijler van het gemeenschappelijke Europese luchtruim en essentieel voor de totstandbrenging daarvan. Het SESAR-project omvat drie fasen:

 • een definitiefase (2005-2007), tijdens welke het plan voor de modernisering van de luchtverkeersbeveiliging in Europa (het "ATM-masterplan") is opgesteld, waarin de verschillende technologische stappen, de prioriteiten en de termijnen zijn vastgesteld;
 • een ontwikkelingsfase (2007-2016), tijdens welke de activiteiten op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en validering worden verricht met betrekking tot de technologieën en procedures die aan de basis van de systemen van de nieuwe generatie zullen liggen;
 • een fase van ingebruikneming (2014-2020), tijdens welke de nieuwe technologieën en systemen op grote schaal worden geproduceerd en in gebruik genomen.

De gemeenschappelijke onderneming SESAR: werkzaamheden, statuten en financiering

Bij deze verordening wordt op grond van artikel 187 van het Verdrag betreffende de werking van de EU (VWEU) een gemeenschappelijke onderneming opgericht die de ontwikkelingsfase van het SESAR-project in goede banen moet leiden. Het betreft een publiek-privaat partnerschap, met de EU en Eurocontrol als stichtende leden, dat in de EU moet leiden tot rationale en gecoördineerde O&O-activiteiten op het gebied van luchtverkeersleiding in het kader van toepassingsgerichte aanpak. Dankzij de gemeenschappelijke onderneming kunnen financieringsmiddelen en kennis optimaal worden benut en gebundeld, kan versnippering door soortgelijke nationale en regionale projecten worden beperkt en kunnen de vaardigheden en het innovatievermogen van de private sector gebruikt worden in passende regelingen waarin de risico’s gedeeld worden met openbare instanties.

De gemeenschappelijke onderneming SESAR is belast met:

 • de organisatie en coördinatie van de ontwikkeling van het SESAR-project volgens het "ATM-masterplan";
 • de financiering van de noodzakelijke werkzaamheden, waarbij openbare en particuliere fondsen worden gecombineerd en beheerd;
 • de uitvoering en actualisering van het "ATM-masterplan";
 • de organisatie van de noodzakelijke technische werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling, validering en studie, waarbij fragmentatie moet worden vermeden;
 • de zorg voor deelneming aan het project door de belanghebbenden van het luchtverkeersleidingssysteem (dienstverleners, gebruikers, belangenorganisaties, luchthavens, het bedrijfsleven en de desbetreffende wetenschappelijke gemeenschap en instellingen);
 • de supervisie van de werkzaamheden voor de ontwikkeling van de in het "ATM-masterplan" vermelde gemeenschappelijke producten en eventueel de organisatie van specifieke aanbestedingen.

De gemeenschappelijke onderneming SESAR, die gevestigd is in Brussel, is een Europese instantie met rechtspersoonlijkheid en wordt gefinancierd met bijdragen van haar leden, waaronder particuliere ondernemingen. De EU-bijdrage is afkomstig uit de begroting van de kaderprogramma’s voor onderzoek en ontwikkeling en voor trans-Europese netwerken.

REFERENTIES

Besluit Datum van inwerkingtreding Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 219/2007

3.3.2007

-

PB L 64 van 2.3.2007

Wijzigingsbesluit(en) Datum van inwerkingtreding Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 1361/2008

1.1.2009

-

PB L 352 van 31.12.2008

De opeenvolgende wijzigingen en rectificaties van Verordening (EG) nr. 219/2007 zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.

Laatste wijziging: 30.08.2011
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven