RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Intelligenta transporter och satellitbaserad navigation

Transporter

Att stimulera teknisk innovation är en av pelarna i den europeiska transportpolitiken. Genom Europeiska unionens rymdpolitik ska satellitnavigering införas med hjälp av Galileo- och Egnosprogrammen för att nå bästa möjliga styrning av väg-, sjö- och lufttrafik. Genom bättre styrd trafik uppnås inte bara högre säkerhet utan också lägre föroreningar, eftersom rutterna optimeras och trafiken flyter bättre. Satellitnavigering ger möjlighet att underlätta räddningstjänstens insatser i många nödsituationer (eldsvådor, trafikolyckor, fjällräddning osv.).

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början