RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Inteligentná doprava a navigácia cez satelit

Doprava

Jedným z hlavných pilierov európskej dopravnej politiky je stimulácia technologickej inovácie. Európska vesmírna politika zavádza pojem satelitnej navigácie pomocou programov Galileo a Egnos s prihliadnutím na optimalizáciu riadenia dopravy, či už cestnej, vodnej alebo leteckej. Lepšie riadenie dopravy povedie nielen k vyššej bezpečnosti, ale aj k zníženiu znečistenia vďaka vyššej efektívnosti cestovania a dopravy. Satelitná navigácia umožňuje lepšie fungovanie záchranných služieb (napr. v prípade požiarov, havárií, záchranných akcií v horách atď.).

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok