RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Transporter

Transporter

Transport är ett av de viktigaste gemensamma politiska områdena inom Europeiska unionen (EU). Den styrs av avdelning VI (artiklarna 90 till 100) i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Sedan Romfördraget trädde i kraft 1858, har denna politik koncentrerats på att undanröja gränshinder mellan medlemsstaterna och har sålunda bidragit till den fria rörligheten av människor och tillgångar. Dess viktigaste mål är att förverkliga den inre marknaden, att säkerställa en hållbar utveckling, utnyttja transportnätverken i Europa, krympa avstånden, förstärka säkerheten och utveckla det internationella samarbetet. Den gemensamma marknaden utgjorde en vändpunkt i den gemensamma transportpolitiken. Sedan vitboken 2001 (reviderad 2006) är denna politik inriktad på att harmoniskt och sammanhållet utveckla de olika transportsätten, i synnerhet genom co-modalitet, som handlar om att använda varje transportsätt (land, vatten eller luft) på det mest effektiva sättet.

Se även

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början