RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Doprava

Doprava

Doprava je jednou z najhlavnejších spoločných politík Európskej únie (EÚ). Upravuje ju hlava VI (články 90 až 100) Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Od nadobudnutia platnosti Rímskej zmluvy v roku 1958 sa táto politika zameriavala na odstránenie hraníc medzi členskými štátmi a podporu voľného pohybu osôb a tovaru. Medzi jej základné ciele patrí dobudovanie vnútorného trhu, zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja, rozšírenie dopravných sietí po Európe, maximálne využitie priestoru, zvýšenie bezpečnosti a podpora medzinárodnej spolupráce. Skutočným bodom zlomu v spoločnej politike v oblasti dopravy bol jednotný trh. Od prijatia bielej knihy v roku 2001, ktorá bola revidovaná v roku 2006, sa táto politika orientovala na harmonický a súčasný rozvoj rôznych spôsobov dopravy, najmä s využitím vzájomnej modality, čo je cesta k maximálne efektívnemu využitiu všetkých dopravných prostriedkov (pozemných, vodných alebo vzdušných).

 • Orgány a ciele
  Všeobecné ciele dopravnej politiky, agentúry a orgány
 • Cestná doprava
  Preprava tovaru, Preprava osôb, Zamestnanosť a pracovné podmienky, Bezpečnosť na cestách, Technická harmonizácia motorových vozidiel
 • Železničná doprava
  Ciele a orgány, Vnútorný trh, Náklad, Práva cestujúcich, Zamestnanosť a pracovné podmienky, Bezpečnosť železničnej dopravy
 • Vodná doprava
  Ciele a orgány, Vnútorný trh, Zamestnanosť a pracovné podmienky, Bezpečnosť námornej dopravy, Námorná doprava a životné prostredie, Infraštruktúra v prístavoch, Vnútrozemská vodná doprava.
 • Letecká doprava
  Vnútorný trh, Poskytovanie služieb a udeľovanie licencií, Práva cestujúcich, Bezpečnosť leteckej dopravy, Riadenie „jednotného neba“ a leteckej dopravy, Ochrana životného prostredia, Medzinárodný rozmer
 • Doprava, energetika a životné prostredie
  Ochrana životného prostredia, Biopalivá a zníženie emisií, Prevencia znečistenia morí

 • Intermodalita, transeurópske siete, infraštruktúra a sadzby
 • Mobilita a práva cestujúcich
  Trvalo udržateľná mobilita, práva cestujúcich
 • Inteligentná doprava a navigácia cez satelit
  Inteligentné dopravné systémy, satelitná navigácia, Európska vesmírna politika
 • Medzinárodný rozmer a rozširovanie
  Spolupráca s tretími krajinami, Kandidátske krajiny a legislatíva (acquis) Spoločenstva, Rozširovanie z roku 2004

Pozrite tiež:

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok