RSS
Index alfabetic

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Transport

Transport

Transporturile reprezintă una dintre primele politici comune ale Uniunii Europene (UE). Aceasta este reglementată de Titlul VI (articolele 90-100) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. De la intrarea în vigoare a Tratatului de la Roma în 1958, politica în domeniul transporturilor s-a axat pe eliminarea obstacolelor frontaliere între statele membre, contribuind astfel la libera circulaţie a persoanelor şi a bunurilor. Obiectivele principale ale acestei politici sunt de a definitiva piaţa internă, de a asigura dezvoltarea durabilă, de a extinde reţelele de transport în întreaga Europă, de a maximiza utilizarea spaţiului, de a îmbunătăţi siguranţa şi de a dezvolta cooperarea internaţională. Piaţa unică a marcat un veritabil punct de cotitură pentru politica comună în domeniul transporturilor. Odată cu Cartea albă din 2001, revizuită în 2006, această politică s-a orientat spre o dezvoltare armonioasă şi simultană a diferitelor moduri de transport, îndeosebi prin comodalitate, şi anume utilizarea fiecărui mod de transport (terestru, maritim sau aerian) de o manieră cât mai eficientă.

 • Obiective şi organisme
  Obiective generale ale politicii în domeniul transporturilor, Agenţii şi organisme
 • Transport rutier
  Transport de mărfuri, Transport de pasageri, Ocuparea forţei de muncă şi condiţii de muncă, Siguranţă rutieră, Armonizarea tehnică a autovehiculelor
 • Transport feroviar
  Obiective şi organisme, Piaţa internă, Mărfuri, Drepturile pasagerilor, Ocuparea forţei de muncă şi condiţii de muncă, Siguranţă feroviară

 • Obiective şi organisme, Piaţa internă, Ocuparea forţei de muncă şi condiţii de muncă, Siguranţă maritimă, Transportul maritim şi protecţia mediului, Infrastructuri portuare, Căi navigabile interioare
 • Transport aerian
  Piaţa internă, Prestări de servicii şi licenţe, Drepturile pasagerilor, Siguranţă aeriană, „Cerul unic” şi gestionarea traficului aerian, Protecţia mediului, Dimensiunea internaţională
 • Transport, energie şi mediu
  Protecţia mediului, Biocarburanţi şi reducerea emisiilor, Prevenirea poluării marine

 • Intermodalitate, Reţele transeuropene, Infrastructură şi tarife
 • Mobilitate şi drepturile pasagerilor
  Mobilitate durabilă, Drepturile pasagerilor
 • Transport inteligent şi navigaţie prin satelit
  Sisteme inteligente de transport, Navigaţie prin satelit, Politica spaţială europeană
 • Dimensiunea internaţională şi extinderea
  Cooperarea cu ţările terţe, Ţări candidate şi acquis-ul comunitar, Extinderea din 2004

Consultaţi şi

Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii