RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Transport

Transport

Polityka Unii Europejskiej (UE) w zakresie transportu ma najbardziej powszechny charakter. Sektor transportu reguluje Tytuł VI (art. 90–100) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Od chwili wejścia w życie Traktatu Rzymskiego w 1958 r. polityka ta koncentruje się na usuwaniu granic między państwami członkowskimi, przyczyniając się tym samym do swobodnego przepływu osób i towarów. Do jej celów nadrzędnych należą: dopełnienie rynku wewnętrznego, zapewnienie zrównoważonego rozwoju, rozszerzenie sieci transportowych w Europie, maksymalne wykorzystanie przestrzeni, poprawa bezpieczeństwa oraz promowanie współpracy międzynarodowej. Jednolity rynek zaznaczył punkt zwrotny we wspólnej polityce transportowej. Od momentu wdrożenia białej księgi w 2001 r., poprawionej w 2006 r., ten obszar polityki ukierunkowany jest na harmonijny i jednoczesny rozwój różnych trybów transportu, ze szczególnym uwzględnieniem współmodalności, będącej sposobem najlepszego wykorzystywania każdego środka transportu (naziemnego, wodnego i powietrznego).

 • Organy i cele
  Ogólne cele polityki transportowej, agencje i organy
 • Transport drogowy
  Przewóz towarów, przewóz pasażerów, zatrudnienie i warunki pracy, bezpieczeństwo drogowe, harmonizacja techniczna pojazdów silnikowych
 • Transport kolejowy
  Cele i organy, rynek wewnętrzny, przewóz, prawa pasażerów, zatrudnienie i warunki pracy, bezpieczeństwo kolejowe
 • Transport wodny
  Cele i organy, rynek wewnętrzny, zatrudnienie i warunki pracy, bezpieczeństwo morskie, transport morski a środowisko, infrastruktura portowa, nawigacja w żegludze śródlądowej
 • Transport lotniczy
  Rynek wewnętrzny, podaż usług i licencjonowanie, prawa pasażerów, bezpieczeństwo lotnicze, jednolita przestrzeń powietrzna a zarządzanie ruchem, ochrona środowiska, wymiar międzynarodowy
 • Transport, energia i środowisko
  Ochrona środowiska, biopaliwa i ograniczenie emisji, zapobieganie zanieczyszczeniu mórz

 • Intermodalność, sieć transeuropejska, infrastruktura i taryfy
 • Mobilność i prawa pasażerów
  Zrównoważona mobilność, prawa pasażerów
 • Inteligentny transport i nawigacja satelitarna
  Systemy inteligentnego transportu, nawigacja satelitarna, europejska polityka kosmiczna
 • Wymiar międzynarodowy i rozszerzenie
  Współpraca z krajami trzecimi, państwa kandydujące i dorobek prawny Wspólnoty, rozszerzenie z 2004 r.

Zobacz także

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony