RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Vervoer

Vervoer

Vervoer is een van de eerste gemeenschappelijke beleidsterreinen van de Europese Unie (EU). De rechtsgrondslag van dit beleid is te vinden in titel VI (artikelen 90 tot 100) van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Rome in 1958 is het vervoersbeleid toegespitst op het wegnemen van de obstakels aan de grenzen tussen de lidstaten en heeft het aldus bijgedragen tot het vrije verkeer van personen en goederen. De krachtlijnen van het beleid zijn het tot stand brengen van de interne markt, het waarborgen van duurzame ontwikkeling, de uitbouw van grote Europese netwerken, het beheer van het luchtruim en de ruimte, het verbeteren van de veiligheid en het stimuleren van internationale samenwerking. De interne markt vormde een keerpunt in het gemeenschappelijk vervoersbeleid. Sinds de goedkeuring van het witboek in 2001 (herzien in 2006) is het brandpunt van het beleid verschoven naar een harmonieuze en samenhangende ontwikkeling van de verschillende vervoerswijzen, met name door comodaliteit, d.w.z. het zo efficiënt mogelijke gebruik van elke vervoerswijze (land, water of lucht).

 • Doelstellingen en organen
  Algemene doelstellingen van het vervoersbeleid, Agentschappen en organen
 • Vervoer over de weg
  Goederenvervoer, Passagiersvervoer, Werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden, Verkeersveiligheid, Technische harmonisatie van motorvoertuigen
 • Spoorwegvervoer
  Doelstellingen en organen, Infrastructuren en interoperabiliteit, Interne markt, bevrachting en rechten van treinreizigers, Werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden, Veiligheid van het spoorwegvervoer
 • Scheepvaart
  Doelstellingen en organen, Interne markt, Werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden, Veiligheid op zee, Scheepvaart en milieu, Haveninfrastructuur, Binnenvaart
 • Luchtvervoer
  Interne markt, Verlening van diensten en vergunningen, Rechten van luchtreizigers, Luchtveiligheid, Gemeenschappelijk luchtruim en regeling van het luchtverkeer, Bescherming van het milieu, Externe dimensie
 • Vervoer, energie en milieu
  Bescherming van het milieu, Biobrandstoffen en vermindering van emissies, Voorkomen van vervuiling van de zee

 • Gecombineerd vervoer, Trans-Europese netwerken, Infrastructuur en tarieven
 • Mobiliteit en passagiersrechten
  Duurzame mobiliteit, Passagiersrechten
 • Intelligent vervoer en satellietnavigatie;
  Intelligente vervoersystemen, Satellietnavigatie, Europees ruimtevaartbeleid
 • Internationale dimensie en uitbreiding
  Samenwerking met derde landen, Uitbreiding, Kandidaat-lidstaten en het acquis communautaire

Zie ook

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven