RSS
Werrej alfabetiku

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Trasport

Trasport

It-trasport hu l-iktar politika komuni importanti tal-Unjoni Ewropea (UE). Huwa regolat mit-Titolu VI (Artikoli 90 sa 100) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Sa mid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Ruma fl-1958, din il-politika kienet iffokata fuq it-tneħħija tal-fruntieri bejn l-Istati Membri u b'hekk ikkontribwixxiet għall-moviment ħieles ta' individwi u ta' prodotti. L-għanijiet prinċipali tagħha huma li jitlesta s-suq intern, tiżgura żvilupp sostenibbli, testendi n-netwerks tat-trasport madwar l-Ewropa, timmassimizza l-użu tal-ispazju, ittejjeb is-sigurtà u tippromwovi kooperazzjoni internazzjonali. Is-Suq Uniku kien punt tabilħaqq importanti li biddel ir-rotta fil-politika komuni fil-qasam tat-trasport. Sa mill-ħruġ tal-White Paper tal-2001, li ġiet riveduta fl-2006, dan is-settur politiku ġie orjentat lejn li l-iżvilupp armonjuż u simultanju ta’ modi differenti tat-trasport, b'mod partikolari bil-komodalità, li hi mod li jsir użu ta' kull mezz ta' trasport (fuq l-art, ilma jew fl-ajru) biex jinkiseb l-aħjar effett tiegħu.

 • Korpi u għanijiet
  Għanijiet ġenerali tal-politika dwar it-trasport, aġenziji u korpi
 • It-trasport bit-triq
  Ġarr ta' merkanzija, Ġarr ta' passiġġieri, Impjiegi u kundizzjonijiet tax-xogħol, Sigurtà fit-toroq, Armonizzazzjoni teknika ta' vetturi bil-mutur
 • TRASPORT BIL-FERROVIJA
  Għanijiet u entitajiet, Suq intern, Merkanzija, Drittijiet tal-passiġġieri, Impjiegi u kundizzjonijiet tax-xogħol, Sigurtà ferrovjarja
 • Trasport fuq l-ilma
  Għanijiet u korpi, Suq intern, Impjiegi u kundizzjonijiet tax-xogħol, Sigurtà marittima, Trasport marittimu u l-ambjent, Infrastrutturi tal-portijiet, Navigazzjoni minn kanali interni tal-ilma
 • It-trasport bl-ajru
  Suq intern, Provvista ta' servizzi u liċenzjar, Drittijiet tal-passiġġieri, Sigurtà fl-ajru, Is-"Sema Uniku" u l-immaniġġjar tat-traffiku tal-ajru, Protezzjoni ambjentali, Dimensjoni internazzjonali
 • It-trasport, l-enerġija u l-ambjent
  Protezzjoni ambjentali, bijofjuwils u t-tnaqqis tal-emissjonijiet, prevenzjoni tat-tniġġiż marittimu

 • Intermodalità, netwerks trans-Ewropej, infrastruttura u tariffi
 • Mobilità u drittijiet tal-passiġġieri
  Mobilità sostenibbli, drittijiet tal-passiġġieri
 • Trasport intelliġenti u navigazzjoni permezz tas-satellita
  Sistemi intelliġenti ta' trasport, navigazzjoni permezz tas-satellita, politika spazjali Ewropea
 • Dimensjoni internazzjonali u tkabbir
  Kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi, Pajjiżi kandidati u l-acquis Komunitarju, Tkabbir tal-2004

Ara wkoll

Avviż legali | Dwar dan is-sit | Fittex | Kuntatt | It-tarf ta’ fuq tal-paġna