RSS
Aakkosellinen hakemisto

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Liikenne

Liikenne

Liikennepolitiikka on yksi Euroopan unionin (EU) ensimmäisistä yhteisistä politiikoista. Siitä määrätään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen VI osastossa (90–100 artikla). Rooman sopimuksen voimaantulosta vuodesta 1958 lähtien liikennepolitiikassa on keskitytty poistamaan esteitä jäsenvaltioiden välisiltä rajoilta ja siten edistämään henkilöiden ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta. Yhteisen liikennepolitiikan päälinjojen tavoitteena on saattaa loppuun sisämarkkinoiden toteuttaminen, taata kestävä kehitys, ottaa käyttöön Euroopan laajuiset verkot, hallita aluesuunnittelua, parantaa turvallisuutta ja kehittää kansainvälistä yhteistyötä. Sisämarkkinat merkitsivät yhteisessä liikennepolitiikassa ratkaisevaa käännekohtaa. Vuonna 2001 julkaistussa valkoisessa kirjassa (väliarviointi vuonna 2006) yhteisen liikennepolitiikan tavoitteeksi asetettiin eri liikennemuotojen sujuva ja johdonmukainen käyttöönotto. Tätä varten hyödynnetään muun muassa eri liikennemuotojen yhteistoimintaa, toisin sanoen kaikkien liikennemuotojen (maa-, meri- ja ilmaliikenne), mahdollisimman tehokasta käyttöä.

 • Tavoitteet ja järjestöt
  Liikennepolitiikan yleiset tavoitteet, Virastot ja elimet
 • Tieliikenne
  Tavaraliikenne, Matkustajaliikenne, Työllisyys ja työolot, Liikenneturvallisuus, Moottoriajoneuvojen tekninen yhdenmukaistaminen
 • Rautatieliikenne
  Tavoitteet ja järjestöt, Intrastruktuuri ja rautatieverkkojen yhteensopivuus, Sisämarkkinat, rahti ja matkustajien oikeudet, Työllisyys ja työolot, Rautateiden turvallisuus
 • Vesiliikenne
  Tavoitteet ja järjestöt, Sisämarkkinat, Työllisyys ja työolot, Meriturvallisuus, Meriliikenne ja ympäristö, Satamien infrastruktuurit, Sisävesiliikenne

 • Sisämarkkinat, Palvelujen tarjoaminen ja lisenssit, Matkustajien oikeudet, Lentoturvallisuus, Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila ja lentoliikenteen hallinta, Ympäristönsuojelu, Kansainvälinen ulottuvuus
 • Liikenne, energia ja ympäristö
  Ympäristönsuojelu, Biopolttoaineet ja päästöjen vähentäminen, Meren saastumisen ehkäiseminen
 • Yhteiskäyttö ja euroopan laajuiset verkot
  Yhteiskäyttö, Euroopan laajuiset verkot, Infrastruktuurit ja hinnoittelu
 • Liikkuvuus ja matkustajien oikeudet
  Kestävä liikkuvuus, Matkustajien oikeudet
 • Älykäs liikenne ja satelliittinavigointi
  Älykkäät liikennejärjestelmät, Satelliittinavigointi, Euroopan avaruuspolitiikka
 • Kansainvälinen ulottuvuus ja laajentuminen
  Yhteistyö kolmansien maiden kanssa, Laajentuminen, Ehdokasmaat ja yhteisön säännöstö

Katso myös

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun