RSS
Tähestikuline nimestik

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Transport

Transport

Transpordipoliitika on üks Euroopa Liidu (EL) esimestest ühistest poliitikavaldkondadest. See on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu VI jaotisega (artiklid 90–100). Alates Rooma lepingu jõustumisest 1958. aastal on transpordipoliitika keskendunud liikmesriikide vaheliste piiride kaotamisele ja seeläbi isikute ja kaupade vaba liikumise edendamisele. Selle poliitika peamised eesmärgid on siseturu loomise lõpuleviimine, jätkusuutliku arengu tagamine, transpordivõrgustike laiendamine üle kogu Euroopa, õhuruumi parem kasutamine, ohutuse suurendamine ja rahvusvahelise koostöö edendamine. Ühtne turg tähendas transpordivaldkonna ühises poliitikas pöördepunkti saabumist. Alates valge raamatu avaldamisest 2001. aastal ja selle muutmisest 2006. aastal on see poliitikavaldkond olnud suunatud eri transpordiliikide harmoonilisele ja üheaegsele arengule, seda eelkõige kombineeritud transpordi osas, s.t kõikide transpordiliikide (maismaa-, vee- ja lennutranspordi) võimalikult parem ärakasutamine.

Vt ka:

Õigusteave | Selle saidi kohta | Otsi | Kontakt | Üles