RSS
Alfabetisk indeks

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Transport

Transport

Transportområdet er en af Den Europæiske Unions (EU's) første fælles politikker. Det reguleres af afsnit VI (artikel 90-100) i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Lige siden ikrafttrædelsen af Rom-traktaten i 1958 har denne politik fokuseret på at eliminere hindringer ved grænserne mellem medlemsstaterne og derved bidrage til den frie samfærdsel af personer og gods. De store linjer i denne politik sigter mod at gennemføre det indre marked, sikre en bæredygtig udvikling, udbrede store trafiknet i Europa, beherske rummet, styrke sikkerheden og udvikle internationalt samarbejde. Det indre marked har sat sig spor som et sandt vendepunkt i den fælles transportpolitik. Lige siden hvidbogen i 2001 (ajourført i 2006) har denne politik været orienteret mod en harmonisk og sammenhængende udvikling af de forskellige transportmetoder, især gennem samordning, dvs. at den enkelte transportmetode (land-, sø- eller lufttransport) udnyttes, der hvor den er mest effektiv.

 • Mål og organer
  Almindelige mål for transportpolitikken, Agenturer og organer
 • Landevejstransport
  Godstransport, Passagertransport, Beskæftigelse og arbejdsforhold, Vejsikkerhed, Teknisk harmonisering af motorkøretøjer
 • Jernbanetransport
  Mål og organer, Infrastuktur og interoperabilitet, Indre Marked, Fragt og passagerrettigheder, Beskæftigelse og arbejdsforhold, Sikkerhed ved jernbanetransport
 • Vandvejstransport
  Mål og organer, Indre Marked, Beskæftigelse og arbejdsforhold, Sikkerhed til søs, Søfart og miljø, Havneinfrastruktur, Indlandsskibsfart

 • Mål og organer, Fri udveksling af tjenesteydelser og licenser, Passagerrettigheder, Flyvesikkerhed, Det fælles europæiske luftrum og trafikstyring, Miljøbeskyttelse, International dimension
 • Transport, energi og miljø
  Miljøbeskyttelse, Biobrændstof og reduktion af udledninger, Forebyggelse af havforurening
 • Intermodalitet og transeuropæiske net
  Intermodalitet, Transeuropæiske net, Infrastuktur og prisfastsættelse
 • Mobilitet og passagerrettigheder
  Bæredygtig mobilitet, Passagerrettigheder
 • Intelligent transport og satellitnavigation
  Intelligente transportsystemer, Satellitnavigation, Europæisk rumfartspolitik

 • Samarbejde med tredjelande, Udvidelse, Kandidatlande og EU-retten
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top