RSS
Abecední rejstřík

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Doprava

Doprava

Doprava je jednou z nejdůležitějších společných politik Evropské unie (EU). Řídí se hlavou VI (články 90 až 100) Smlouvy o fungování Evropské unie. Od vstupu Římské smlouvy v platnost v roce 1958 se tato politika zaměřuje na odstranění hranic mezi členskými státy, a přispívá tak k volnému pohybu osob a zboží. Jejími základními cíli je dokončit vnitřní trh, zajistit udržitelný rozvoj, rozšířit dopravních sítě po celé Evropě, maximalizovat využití prostoru, zvýšit bezpečnost a podporovat mezinárodní spolupráci. Jednotný trh představoval opravdový přelom ve společné politice v oblasti dopravy. Od Bílé knihy v roce 2001, která byla revidována v roce 2006, se tato politika orientuje na harmonický a současný rozvoj různých způsobů dopravy, zejména formou komodality, což je způsob co nejefektivnějšího využití jednotlivých dopravních prostředků (pozemních, vodních nebo leteckých).

 • Orgány a cíle
  Obecné cíle dopravní politiky, agentury a orgány
 • Silniční doprava
  Přeprava zboží, přeprava cestujících, zaměstnanost a pracovní podmínky, bezpečnost na silnicích, technická harmonizace motorových vozidel
 • Železniční doprava
  Cíle a orgány, vnitřní trh, náklad, práva cestujících, zaměstnanost a pracovní podmínky, bezpečnost na železnicích
 • Vodní doprava
  Cíle a orgány, vnitřní trh, zaměstnanost a pracovní podmínky, námořní bezpečnost, námořní doprava a životní prostředí, přístavní infrastruktura, plavba po vnitrozemských vodních cestách

 • Vnitřní trh, dodávka služeb a poskytování licencí, práva cestujících, letecká bezpečnost, jednotné evropské nebe a řízení letecké dopravy, ochrana životního prostředí, mezinárodní rozměr
 • Doprava, energie a životní prostředí
  Ochrana životního prostředí, biopaliva a snížení emisí, předcházení znečištění moří
 • Intermodalita a transevropské sítě
  Intermodalita, transevropské sítě, infrastruktura a sazby
 • Mobilita a práva cestujících
  Udržitelná mobilita, práva cestujících
 • Inteligentní doprava a navigace přes satelit
  inteligentní dopravní systémy, satelitní navigace, evropská kosmická politika
 • Mezinárodní rozměr a rozšíření
  Spolupráce se třetími zeměmi, kandidátské země a acquis Společenství, rozšíření v roce 2004

Viz také

Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky