RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Транспорт

Транспорт

Транспортът е една от най-важните общи политики на Европейския съюз (ЕС). Той се управлява от дял VІ (членове 90 - 100) от Договора за функционирането на Европейския съюз. От влизането в сила на Римския договор през 1958 г. тази политика е концентрирана върху премахването на границите между държавите-членки, допринасяйки по този начин за свободното движение на хора и стоки. Нейните принципни цели са допълване на вътрешния пазар, осигуряване на устойчиво развитие, разширяване на транспортните мрежи в цяла Европа, максимално използване на пространството, подобряване на безопасността и насърчаване на международното сътрудничество. Единният пазар сигнализира за действителен обрат в общата политика в областта на транспорта. От Бялата книга от 2001 г., ревизирана през 2006 г., тази област на политиката е ориентирана към хармоничното и едновременно развиване на различните начини на транспорт, особено на съвместната модалност, която е начин за използването на всички транспортни средства (сухопътни, водни или въздушни) за постигане на максимален ефект.

Вижте още

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата