RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Polgári repülés és Európai Repülésbiztonsági Ügynökség

Ez a rendelet kibővíti az EU repülésbiztonsággal kapcsolatos jogköreit és új szabályokat ír elő a légi üzemben tartásra, az engedélyekre és a személyzet képzésére vonatkozóan. Emellett meghatározza a biztonsági szabályokat megsértőkre kivetendő pénzbírságok rendszerét. Végül, megerősíti az Európai Repülésbiztonsági Ügynökséget megillető jogköröket.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 216/2008/EK rendelete (2008. február 20.) a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról (EGT-vonatkozású szöveg) [Hivatalos Lap L 79., 2008.3.19.] [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

A rendeletet a légi járművek előállítására, karbantartására és üzemben tartására, valamint az e tevékenységekben részt vevő személyzetre és szervezetekre kell alkalmazni. A rendelet céljai a következők:

  • közös repülésbiztonsági szabályok meghatározása az utasok magas szintű biztonságának és a környezet védelmének szavatolása érdekében;
  • egyenlő feltételek biztosítása a belső légiközlekedési piac valamennyi szereplője számára és az áruk, a személyek és a szolgáltatások szabad mozgásának megkönnyítése az illetékes hatóságok által kiállított bizonyítványok elismerése révén;
  • a típusalkalmassági eljárás egyszerűsítése és hatékonyabbá tétele a tevékenységek európai szintű központosítása révén ott, ahol ez lehetséges;
  • a polgári repülésbiztonság szabványaival és szabályaival kapcsolatos uniós álláspontok támogatása világszerte.

Ennek megvalósítása érdekében a rendelet többek között Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) létrehozását és az Ügynökség felelősségi körének megerősítését irányozza elő.

EURÓPAI REPÜLÉSBIZTONSÁGI ÜGYNÖKSÉG (EASA)

Az EASA szerkezete, feladatai és finanszírozása

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség az Európai Unió jogi személyiséggel rendelkező szerve. Az Ügynökség vezetését az ügyvezető igazgató, valamint a tagállamok egy-egy képviselőjéből és a Bizottság képviselőjéből álló igazgatóság látja el. Az Ügynökség személyzete szigorúan korlátozott számú tisztviselőből áll, akiket a Bizottság vagy a tagállamok jelölnek vagy küldenek ki a vezetési feladatok ellátására, illetve tagjai még az Ügynökség által az igényeinek megfelelően felvett egyéb alkalmazottak.

Az Ügynökség főbb feladatai a következők:

  • támogatja a Bizottságot a polgári repülésbiztonság közösségi szabályainak kidolgozásában, valamint biztosítja a Bizottság részére a szükséges műszaki, tudományos és adminisztrációs támogatást feladatai végrehajtásához;
  • elvégzi az említett szabályok helyes tagállami alkalmazásának biztosításához szükséges szabványügyi ellenőrzéseket;
  • kiadja a légi járművek tervezésével kapcsolatos bizonyítványokat az európai vállalkozások számára, tanúsítja az Európában használt légi járművek alkalmasságát, valamint a harmadik országokban található légi fuvarozókat, karbantartási és képzési szervezeteket.

Az Ügynökség a Bizottságnak címzett véleményeket és ajánlásokat, valamint típusalkalmassági előírásokat készíthet, és megnevezheti az európai szabályoknak való megfelelés elfogadható eszközeit.

Az Ügynökség éves munkaprogramot dolgoz ki, amelynek célja az európai repülésbiztonság folyamatos növelésének elősegítése, valamint annak ismertetése, hogy az előző évhez képest az Ügynökség mely megbízatása és feladata új, változott vagy szűnt meg.

Az Ügynökség bevételi forrásai elsősorban (az Ügynökség által kiállított bizonyítványokért fizetett) díjak és (az Ügynökség által készített kiadványokért, valamint az általa biztosított képzésekért és egyéb szolgáltatásokért felszámított) díjak, illetve az uniós, a harmadik országok általi és a tagállami hozzájárulások.

KÖZÖS REPÜLÉSBIZTONSÁGI SZABÁLYOK

Légi alkalmasság

A légi alkalmasság azt jelenti, hogy a légi jármű képes a repülést biztonságosan teljesíteni. Ez a fogalom értelemszerűen a légi járművekkel kapcsolatos egyik legfontosabb követelmény. Az Unió ezért előírja, hogy a légi járműveknek az üzembe állás előtt rendelkezniük kell légialkalmassági bizonyítvánnyal. Ezenfelül más típusú bizonyítványokra is szükség van az alábbiak tekintetében:

  • a légi járművekben felszerelt termékek, alkatrészek és berendezések;
  • a légi járműveket tervező és előállító szervezetek;
  • a légi járművek légi alkalmasságának nyomon követésével és karbantartásával megbízott szervezetek és személyzet.

Környezet

A légi járműveken található termékeknek, alkatrészeknek és berendezéseknek meg kell felelniük a környezetvédelmi előírásoknak.

Személyzeti bizonyítványok

A pilótáknak engedéllyel és az általuk végzett feladatokra való egészségügyi alkalmasságot igazoló bizonyítvánnyal kell rendelkezniük. Engedélyt csak az a személy kaphat, aki eleget tesz az elméleti, gyakorlati és nyelvi ismeretekre, valamint a tapasztalatra vonatkozó követelményeknek.

A képzési szervezeteknek és a repülésszimulátorok üzemeltetőinek megfelelő alkalmassági eljáráson kell átesniük.

A kereskedelmi célú járatokon tevékenykedő légiutas-kísérő személyzet tagjainak bizonyítvánnyal kell rendelkezniük, és egészségügyi alkalmasságukat rendszeresen ellenőrizni kell annak érdekében, hogy biztonságosan elláthassák a rájuk kiosztott biztonsági feladatokat.

Légi üzemeltetés

A légi üzemben tartók olyan személyek vagy vállalkozások, akik vagy amelyek légi járműveket tartanak üzemben, például magánpilóták vagy légitársaságok. Valamennyi kereskedelmi célú üzemben tartónak alkalmassági vizsgálaton kell átesnie, amelynek követelményszintje a végzett tevékenységtől függ, és amely garantálja különösen a kereskedelmi légi közlekedés magas szintű biztonságát.

Mindemellett annak a harmadik országbeli üzemben tartónak, amelynek légi járművei európai repülőtereket használnak, meg kell felelnie bizonyos európai követelményeknek.

Repülőterek és légiforgalom-irányítás

A repülőtereken kijelölik a légi járművek által fel- és leszálláskor használandó létesítményeket. Ezeknek a létesítményeknek olyan bizonyítványokkal kell rendelkezniük, amelyek szavatolják a biztonságot és a felelős szervezeteknek a repülőtér üzemeltetésére való alkalmasságát.

Ezenfelül a légiforgalom-irányítást végző szolgálatoknak és személyzetnek szintén rendelkeznie kell alkalmassági bizonyítvánnyal. E szolgálatok elsődleges feladata az adott kifutópályán közlekedő légi és földi járművek tevékenységeinek és mozgásának irányítása.

Kommunikáció és tájékoztatás

A tagállamok további követelmények vagy műszaki értékelések nélkül elfogadják az e rendeletnek megfelelően kiállított bizonyítványokat.

A tagállamok és az Ügynökség vizsgálatokat folytatnak, többek között ellenőrzik a légi járműveket, és meghoznak minden intézkedést a jogsértés folytatódásának megakadályozása érdekében.

A feltárt jogsértési esetek kezelésére szankciórendszert vezettek be. A Bizottság különösen dönthet úgy, hogy visszavonja az említett bizonyítványok európai elismerését, és az Ügynökség kérésére pénzbírsággal sújtja az európai szabályokat megsértő bizonyítványbirtokosokat.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

2008.4.8.

HL L 79., 2008.3.19.

Módosító jogszabály(ok)HatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

1108/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

2009.12.14.

HL L 309., 2009.11.24.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 300/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről [Hivatalos Lap L 97., 2008.3.19.].

Utolsó frissítés: 04.02.2011
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére