RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Syften och organ

Transporter

Syftet med EU:s transportpolitik är att förena medborgarnas allt större behov av rörlighet med kravet på hållbar utveckling. Transportpolitiken är därför förbunden med den inre marknadens utveckling och införandet av fri konkurrens, som är förutsättningen för innovation och integrerade transportnät. Frågan om passagerarnas skydd och säkerhet är också viktig för transportsektorn. Olika specialiserade EU-byråer bidrar dessutom till att genomföra dessa mål.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början