RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Orgány a ciele

Doprava

Cieľom európskej dopravnej politiky je zladiť rastúce potreby občanov v oblasti mobility s požiadavkami trvalo udržateľného rozvoja. Z tohto hľadiska táto politika súčasne súvisí s rozvojom vnútorného trhu a otvorením sa hospodárskej súťaži, s podmienkami na inováciu a s integráciou dopravných sietí. Kľúčovou otázkou v oblasti dopravy je aj bezpečnosť a ochrana používateľov. Na dosiahnutí týchto cieľov pracujú aj rôzne špecializované agentúry Európskej únie.

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok