RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


A polgári légi közlekedés védelme: közös szabályok

Az Európai Unió (EU) a személyek és az áruk légi szállításának védelme érdekében az egész EU-ban alkalmazható közös szabályokat hozott létre, hogy megvédje a polgári légi közlekedést az azt veszélyeztető jogellenes cselekedetekkel szemben.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 300/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a rendelet közös szabályokat állapít meg az Európai Unióban (EU-ban) a polgári légi közlekedés védelme érdekében az azt veszélyeztető jogellenes cselekményekkel szemben.

A rendelet rendelkezései az EU-tagállamok területén elhelyezkedő valamennyi olyan repülőtérre vagy azok részeire alkalmazandóak, amelyeket nem kizárólag katonai célokra használnak. A rendelkezések továbbá alkalmazandóak a fent említett repülőtereken szolgáltatást nyújtó minden üzemben tartóra, beleértve a légi fuvarozókat is. Ezenfelül kiterjed valamennyi jogalanyra is, amely a repülőtér területén belül vagy kívül található helyszínen szolgáltatásokat nyújt a repülőtér számára.

Közös alapkövetelmények

A polgári légi közlekedés védelmét szolgáló közös alapkövetelmények az alábbiakra terjednek ki:

 • a repülőterek védelme;
 • a repülőterek elkülönített területei;
 • a légi járművek védelme;
 • utasok és kézipoggyász;
 • feladott poggyász;
 • áru és postai küldemény;
 • légifuvarozói posta és légifuvarozói anyagok;
 • fedélzeti ellátmány és repülőtéri készletek;
 • a repülés tartama alatti védelmi intézkedések;
 • a személyzet toborzása és képzése;
 • a védelmi berendezések.

A rendelet tartalmazza azon általános intézkedések jegyzékét, amelyek megállapítják a közös alapkövetelményekre vonatkozó kritériumokat és feltételeket, és amelyeket az említett alapkövetelmények nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására kell használni. A rendelet továbbá részletes intézkedéseket sorol fel a közös alapkövetelmények végrehajtására vonatkozó kritériumok és eljárások tekintetében.

Az említett intézkedések meghatározásában a Bizottság munkáját egy, az EU-tagállamok képviselőiből álló bizottság segíti, valamint az érdekelt felek tanácsadó csoportja látja el tanácsaival, amelynek tagjai a légi közlekedés védelmével foglalkozó vagy abban közvetlenül érintett európai képviseleti szervezetek.

Az EU-tagállamok felelős hatóságaira, az üzemben tartókra és a jogalanyokra kiterjedő kötelezettségek

Az EU-tagállamoknak ki kell jelölniük egyetlen felelős hatóságot, amelynek feladata biztosítani a közös alapkövetelmények végrehajtását.

Mindegyik EU-tagállamnak meg kell terveznie és végre kell hajtania a következő programokat:

 • a polgári légi közlekedés védelmét szolgáló nemzeti program, amely meghatározza a közös alapkövetelmények végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket; valamint
 • a nemzeti minőségbiztosítási program, amely nyomon követi a rendeletnek, valamint az adott ország nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi programjának való megfelelést.

Minden egyes üzemben tartónak és jogalanynak meg kell terveznie és végre kell hajtania a következő programok egyikét:

 • repülőtér-védelmi program, amely meghatározza a repülőtér üzemben tartója által annak érdekében követendő módszereket és eljárásokat, hogy megfeleljen mind ennek a rendeletnek, mind a repülőtér helye szerinti tagállamban érvényes nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi programnak;
 • a légi fuvarozói védelmi program, amely meghatározza azokat a módszereket és eljárásokat, amelyeket a légi fuvarozónak követnie kell ahhoz, hogy megfeleljen mind ennek a rendeletnek, mind a repülőtér helye szerinti tagállamban érvényes nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi programnak; vagy
 • a jogalanyok védelmi programja, amely meghatározza azokat a módszereket és eljárásokat, amelyeket a jogalanynak követnie kell ahhoz, hogy megfeleljen mind ennek a rendeletnek, mind a repülőtér helye szerinti tagállamban érvényes nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi programnak.

A Bizottság az érintett EU-tagállam felelős hatóságával együttműködve ellenőrzéseket hajt végre a közös alapkövetelmények EU-tagállamok általi alkalmazásának figyelemmel kísérése érdekében. Ide tartozik az EU-tagállamok felelős hatóságainak ellenőrzése, valamint a repülőterek, az üzemben tartók és a jogalanyok előzetes bejelentés nélküli ellenőrzése is. A Bizottság szükség esetén ajánlásokat tesz a légi közlekedés védelmének javítására. A bizottsági ellenőrzésről készült jelentést el kell juttatni az érintett EU-tagállam felelős hatóságához, amely válaszában megjelöli az esetlegesen észlelt hibák kijavítására tett intézkedéseket.

Az EU-tagállamok felelőssége megállapítani az ezen rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, valamint biztosítani a szankciók végrehajtását.

Az EU-tagállamok kockázatfelmérés alapján az ezen rendeletben előírtaknál szigorúbb intézkedéseket is alkalmazhatnak, feltéve, hogy azok mindig a tárgykörhöz kapcsolódóak, objektívek, megkülönböztetéstől mentesek és a tárgyukat képező kockázattal arányosak. Az EU-tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az ilyen intézkedésekről, és a Bizottság továbbítja ezeket az információkat a többi EU-tagállam felé.

Kapcsolatok az EU-n kívüli országokkal

Az EU-tagállamok és az EU-n kívüli országok között olyan légi közlekedési megállapodások jöhetnek létre, amelyek elismerik, hogy az EU-n kívüli országokban alkalmazott védelmi követelmények egyenértékűek az EU közös alapkövetelményeivel.

A rendelet az Európai Gazdasági Térség (EGT) országaira (Izland, Liechtenstein, Norvégia) és Svájcra is alkalmazandó.

Az EU-tagállamoknak tájékoztatniuk kell a Bizottságot, ha az EU-n kívüli ország által megkövetelt intézkedések eltérnek a közös alapkövetelményektől az olyan járatok esetében, amelyek egy EU-tagállami repülőtérről abba az EU-n kívüli országba vagy azon keresztül közlekednek.

Háttér

Az Amerikai Egyesült Államokban 2001. szeptember 11-én történtek következtében az Európai Parlament és a Tanács elfogadta a 2320/2002/EK rendeletet, amely közös szabályokat hozott létre a polgári légi közlekedés biztonsága területén. Azonban a 2320/2002/EK rendeletet korszerűsíteni kellett a polgári légi közlekedés védelme terén nyert tapasztalatok fényében. Ezért elfogadták a 300/2008/EK számú, a polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól szóló rendeletet a polgári légi közlekedés védelme területén már meglévő szabályok egyszerűsítése, harmonizálása és tisztázása érdekében. Ez a rendelet továbbá hatályon kívül helyzete a 2320/2002/EK rendeletet.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
Az Európai Parlament és a Tanács 300/2008/EK rendelete

2008.4.29.

HL L 97., 2008.4.9.

Módosító jogszabályokHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
A Bizottság 18/2010/EU rendelete

2010.2.1.

HL L 7., 2010.1.12.

A 300/2008/EK rendelet későbbi módosításait és javításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 185/2010/EU rendelete (2010. március 4.) a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról [Hivatalos Lap L 55., 2010.3.5.].

A Bizottság 72/2010/EU rendelete (2010. január 26.) a légi közlekedés védelmével kapcsolatos bizottsági ellenőrzések eljárásainak megállapításáról [Hivatalos Lap L 23., 2010.1.27.].

A Bizottság 1254/2009/EU rendelete (2009. december 18.) a polgári légi közlekedés védelmére irányuló közös alapkövetelményektől való eltérést és alternatív védelmi intézkedések elfogadását a tagállamok számára lehetővé tevő feltételek meghatározásáról [Hivatalos Lap L 338., 2009.12.19.].

A Bizottság 272/2009/EK rendelete (2009. április 2.) a polgári légi közlekedés védelméről szóló 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékletében foglalt közös alapkövetelmények kiegészítéséről [Hivatalos Lap L 91., 2009.4.3.].

Utolsó frissítés: 27.07.2010
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére