RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Certificarea de mediu a aeronavelor, a reperelor şi a dispozitivelor acestora

Regulamentul stabileşte normele privind certificarea de mediu şi de navigabilitate a aeronavelor. Acesta are ca obiectiv instituirea unui nou sistem de certificare sub autoritatea Agenţiei Europene de Siguranţă a Aviaţiei (AESA). De asemenea, acesta prevede un regim de tranziţie pentru ca AESA să aibă timp să adopte definiţiile şi procedurile adecvate.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1702/2003 al Comisiei din 24 septembrie 2003 de stabilire a normelor de punere în aplicare privind certificarea pentru navigabilitate şi mediu a aeronavelor şi a produselor, reperelor şi dispozitivelor, precum şi certificarea întreprinderilor de proiectare şi producţie [A se vedea actele de modificare].

SINTEZĂ

„Partea 21” din anexa la regulament stabileşte cerinţele tehnice comune şi procedurile administrative pentru certificarea în materie de navigabilitate şi de mediu a aeronavelor, a reperelor şi a dispozitivelor aferente. Aceasta conţine, de asemenea, norme aplicabile întreprinderilor de proiectare şi producţie a respectivelor produse. Regulamentul stabileşte condiţiile privind:

 • eliberarea certificatelor de omologare, a certificatelor de omologare restricţionate, a certificatelor de omologare suplimentare şi modificările aduse acestor certificate;
 • eliberarea certificatelor de navigabilitate, a certificatelor de navigabilitate restricţionate, a permiselor de zbor şi a certificatelor de autorizare a dării în exploatare;
 • eliberarea autorizaţiilor pentru proiectele de reparaţii;
 • demonstrarea conformităţii cu cerinţele de protecţie a mediului;
 • eliberarea certificatelor de zgomot;
 • identificarea produselor, a reperelor şi a dispozitivelor;
 • certificarea întreprinderilor de proiectare şi producţie;
 • eliberarea dispoziţiilor în materie de navigabilitate.

O întreprindere responsabilă cu proiectarea sau producţia de produse, repere şi dispozitive trebuie să-şi demonstreze capacitatea în conformitate cu partea 21 din anexa la regulament. O întreprindere de proiectare sau producţie cu sediul principal de activitate într-un stat nemembru al UE îşi poate demonstra capacitatea prin deţinerea unui certificat eliberat de către statul membru respectiv pentru produsul, reperul şi dispozitivul în cauză, cu următoarele condiţii:

 • statul respectiv să fie statul în care are loc proiectarea sau producţia;
 • Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei (AESA) să fi stabilit că sistemul statului respectiv are acelaşi nivel independent de control al conformităţii cu cel prevăzut de regulament.

Următoarele elemente rămân valabile în conformitate cu regulamentul atunci când sunt îndeplinite condiţiile specifice stabilite de acesta:

 • certificatele de omologare, certificatele conexe de navigabilitate şi certificatele de omologare eliberate de un stat membru al Uniunii Europene (UE) înainte de 28 septembrie 2003;
 • aeronavele deja înregistrate într-o ţară membră a UE la 28 septembrie 2003 şi care sunt încă înregistrate la 28 martie 2007;
 • reperele şi dispozitivele aprobate de o ţară membră a UE şi valabile la 28 septembrie 2003;
 • întreprinderile de proiectare sau producţie aprobate ori recunoscute de o ţară membră a UE înainte de 28 septembrie 2003.

AESA este autoritatea competentă pentru eliberarea certificatelor de omologare a aeronavelor, a componentelor şi a modificărilor aduse acestora, pentru aprobarea anumitor modificări sau reparaţii, precum şi pentru aprobarea întreprinderilor de proiectare şi de producţie din ţări nemembre ale UE (sau dintr-o ţară membră a UE la solicitarea autorităţii competente din ţara respectivă).

REFERINŢE

ActIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial
Regulamentul (CE) nr. 1702/2003

28.9.2003

-

JO L 243 din 27.09.2003

Acte de modificareIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial
Regulamentul (CE) nr. 706/2006

10.5.2006

-

JO L 122 din 9.5.2006

Regulamentul (CE) nr. 375/2007

5.4.2007

-

JO L 94 din 4.4.2007

Regulamentul (CE) nr. 287/2008

30.3.2008

-

JO L 87 din 29.3.2008

Regulamentul (CE) nr. 1194/2009

28.12.2009

-

JO L 321 din 8.12.2009

Modificările şi corecturile succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 1702/2003 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Ultima actualizare: 24.01.2011
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii