RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Certyfikacja statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i wyposażenia

Rozporządzenie to określa zasady dla certyfikacji statków powietrznych w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska. Jego celem jest ustanowienie nowego systemu certyfikacji na mocy upoważnienia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA). Jakkolwiek rozporządzenie przewiduje zastosowanie systemu przejściowego, gwarantującego EASA czas na przyjęcie definicji i stosownych procedur.

AKT

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1702/2003 z dnia 24 września 2003 r. ustanawiające zasady wykonawcze dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i wyposażenia w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dla certyfikacji organizacji projektujących i produkujących [Zob. akt(-y) zmieniający(-e)].

STRESZCZENIE

Część 21 załącznika do rozporządzenia określa wspólne wymagania techniczne i procedury administracyjne dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i wyposażenia w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska. Zawiera ona także zasady mające zastosowanie do organizacji projektujących i produkujących te elementy. Rozporządzenie ustanawia warunki dla:

 • wydawania certyfikatów typu, ograniczonych certyfikatów typu, uzupełniających certyfikatów typu oraz dokonywania zmian w tych certyfikatach,
 • wydawania świadectw zdatności do lotu, ograniczonych świadectw zdatności do lotu, zezwoleń na loty i autoryzowanych poświadczeń produkcji/obsługi,
 • wydawania zatwierdzeń projektów napraw,
 • wykazywania zgodności z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska,
 • wydawania świadectw zdatności w zakresie hałasu,
 • znakowania wyrobów, części i wyposażenia,
 • certyfikacji organizacji projektujących i produkujących,
 • wydawania dyrektyw zdatności.

Organizacja odpowiedzialna za projektowanie lub produkcję wyrobów, części i wyposażenia lub za zmiany i naprawy powyższych wykaże swoją zdolność zgodnie z częścią 21 załącznika do rozporządzenia. Organizacja projektująca lub produkująca, której głównym miejscem działalności gospodarczej jest państwo trzecie, może wykazać swoją zdolność w drodze posiadania certyfikatu wydanego przez to państwo na wyrób, część i wyposażenie, pod warunkiem, że:

 • to państwo jest państwem projektu bądź produkcji,
 • Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) ustaliła, że system tego państwa obejmuje taki sam niezależny poziom sprawdzania zgodności, jak przewidują przepisy niniejszego rozporządzenia.

W przypadku spełnienia określonych warunków ustanowionych w rozporządzeniu, następujące elementy zachowują ważność:

 • certyfikaty typu i powiązane certyfikaty zdatności do lotu, a także uzupełniające certyfikaty typu, wydane przed 28 września 2003 r. przez państwo członkowskie Unii Europejskiej (UE),
 • statki powietrzne figurujące w rejestrze państwa członkowskiego 28 września 2003 r. oraz pozostającego w tym rejestrze 28 marca 2007 r.,
 • części i wyposażenie zatwierdzone przez państwo członkowskie i ważne w dniu 28 września 2003 r.,
 • organizacje projektujące lub produkujące zatwierdzone lub uznane przez państwo członkowskie przed 28 września 2003 r.

EASA jest właściwym organem wydającym certyfikaty typu dla statków powietrznych i ich części, a także poświadczającym zmiany do nich wprowadzone, zatwierdzającym określone modyfikacje i naprawy, wydającym zatwierdzenia organizacji projektującej, a także zatwierdzenia organizacji produkującej w krajach trzecich (lub państwach członkowskich na wniosek właściwego organu danego państwa).

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy
Rozporządzenie (WE) nr 1702/2003

28.9.2003

Dz.U. L 243 z 27.9.2003

Akty zmieniająceWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy
Rozporządzenie (WE) nr 706/2006

10.5.2006

Dz.U. L 122 z 9.5.2006

Rozporządzenie (WE) nr 375/2007

5.4.2007

Dz.U. L 94 z 4.4.2007

Rozporządzenie (WE) nr 287/2008

30.3.2008

Dz.U. L 87 z 29.3.2008

Rozporządzenie (WE) nr 1194/2009

28.12.2009

Dz.U. L 321 z 8.12.2009

Kolejne zmiany i poprawki do rozporządzenia (WE) nr 1702/2003 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

Ostatnia aktualizacja: 24.01.2011
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony