RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Certifikace letadel, letadlových částí a zařízení z hlediska ochrany životního prostředí

Toto nařízení definuje pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a certifikaci ochrany životního prostředí. Jeho cílem je vytvořit nový certifikační systém pod správou Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA). Poskytuje však přechodový systém, aby EASA měla čas přijmout definice a příslušné postupy.

AKT

Nařízení Komise (ES) č. 1702/2003 ze dne 24. září 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací (Viz pozměňovací akty).

PŘEHLED

V příloze tohoto nařízení „část 21“ specifikuje společné technické požadavky a správní postupy pro certifikaci letadel a jejich částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí. Nařízení také obsahuje pravidla, která se vztahují na organizace zapojené do projektování a výroby těchto výrobků. Toto nařízení stanovuje podmínky pro:

 • vydávání typových osvědčení, typových osvědčení pro zvláštní účely, doplňkových typových osvědčení a změn těchto osvědčení;
 • vydávání osvědčení letové způsobilosti, osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely, povolení k letu a osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou;
 • vydávání schválení návrhů oprav;
 • průkaz vyhovění požadavkům na ochranu životního prostředí;
 • vydávání osvědčení hlukové způsobilosti;
 • označování výrobků, letadlových částí a zařízení;
 • certifikaci projekčních a výrobních organizací;
 • vydávání příkazů k zachování letové způsobilosti.

Organizace odpovědná za projektování či výrobu výrobků, letadlových částí a zařízení musí prokázat svou způsobilost v souladu s částí 21 v příloze tohoto nařízení. Projekční nebo výrobní organizace s hlavním místem obchodní činnosti v zemi mimo EU může prokázat svou způsobilost držením osvědčení vydaného touto zemí pro dotyčný výrobek, letadlovou část a zařízení, pokud:

 • tato země je zemí projekce či výroby;
 • Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) rozhodla, že systém používaný touto zemí obsahuje nezbytnou nezávislou úroveň kontroly vyhovění požadavkům jako toto nařízení.

Následující body zůstávají v platnosti v souladu s tímto nařízením, pokud jsou splněny příslušné uvedené podmínky:

 • typová osvědčení a související osvědčení letové způsobilosti a doplňková typová osvědčení vydaná před 28. zářím 2003 zemí Evropské unie (EU);
 • letadla, která byla zapsaná do leteckého rejstříku země EU dne 28. září 2003 a která v něm stále jsou dne 28. března 2007;
 • letadlové části a zařízení schválené zemí EU a platné dne 28. září 2003;
 • projekční nebo výrobní organizace schválené nebo uznané zemí EU před dnem 28. září 2003.

EASA je příslušný úřad pro vydávání typových osvědčení letadel a dílů a pro provádění změn, schvalování určitých úprav a oprav, schvalování projekčních a výrobních organizací ze zemí mimo EU (nebo ze země EU na vyžádání příslušného orgánu takové země).

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Nařízení (ES) č. 1702/2003

28. 9. 2003

Úř. věst. L 243 

ze dne 27. 9. 2003

Pozměňovací aktyVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Nařízení (ES) č. 706/2006

10. 5. 2006

Úř. věst. L 122 

ze dne 9. 5. 2006

Nařízení (ES) č. 375/2007

5. 4. 2007

Úř. věst. L 94

 ze dne 4. 4. 2007

Nařízení (ES) č. 287/2008

30. 3. 2008

Úř. věst. L 87 

ze dne 29. 3. 2008

Nařízení (ES) č. 1194/2009

28. 12. 2009

-

Úř. věst. L 321 

ze dne 8. 12. 2009

Postupné změny a opravy nařízení č. (ES) 1702/2003 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Poslední aktualizace: 24.01.2011
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky