RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 23 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


System odszkodowań pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład

Działalność UE w dziedzinie transportu lotniczego ma na celu przede wszystkim zagwarantowanie wysokiego poziomu ochrony pasażerów. Rozporządzenie ustanawia wspólne zasady przyznawania odszkodowań pasażerom linii lotniczych oraz pomocy w przypadku odmowy przyjęcia na pokład i anulowania lub znaczącego opóźnienia lotu.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91.

STRESZCZENIE

Niniejsze rozporządzenie dotyczy:

 • pasażerów odlatujących z lotniska znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego, do którego ma zastosowanie Traktat,
 • pasażerów odlatujących z lotniska znajdującego się w kraju trzecim i lądujących na lotnisku w państwie członkowskim, do którego ma zastosowanie Traktat.

Warunkiem jest, że pasażerowie dysponują potwierdzoną rezerwacją na dany lot i – z wyjątkiem przypadku odwołania – stawią się na odprawę pasażerów na wyznaczoną godzinę lub, jeżeli czas nie został określony, nie później niż 45 minut przed ogłoszoną godziną odlotu.

Rozporządzenie przyznaje pasażerom prawa w następujących sytuacjach:

 • odmowa przyjęcia na pokład wbrew ich woli,
 • odwołanie ich lotu,
 • opóźnienie ich lotu.

Niniejsze rozporządzenie nie dotyczy pasażerów podróżujących bezpłatnie lub korzystających ze zniżki, która nie jest bezpośrednio lub pośrednio dostępna dla wszystkich.

Odmowa przyjęcia na pokład

Jeżeli przewoźnik ma powody, by przewidywać odmowę przyjęcia na pokład, powinien najpierw wezwać do rezygnacji osoby gotowe do zrobienia tego z własnej woli w zamian za pewne korzyści. Jeżeli liczba osób chętnych nie pozwala na przyjęcie na pokład pozostałych pasażerów, przewoźnik może – wbrew woli pasażerów – odmówić przyjęcia ich na pokład, zapewniając im odszkodowanie.

W transporcie lotniczym pierwszeństwo mają inwalidzi i osoby im towarzyszące.

W przypadku odmowy przyjęcia na pokład lub anulowania lotu poszkodowani pasażerowie mają:

 • prawo do zwrotu ceny biletu w terminie 7 dni lub lotu powrotnego do pierwszego miejsca odlotu lub zmiany planu podróży do miejsca przeznaczenia,
 • prawo do opieki (napoje i wyżywienie, zakwaterowanie w hotelu, transport z lotniska do miejsca noclegu, możliwość wykonania dwóch bezpłatnych połączeń telefonicznych, przesyłki dwóch dalekopisów, dwóch faksów lub e-maili).
 • prawo do odszkodowania w wysokości:
  1. 250 euro dla wszystkich lotów do 1500 kilometrów,
  2. 400 euro dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1500 km i wszystkich innych lotów o długości od 1500 do 3500 km,
  3. 600 dla wszystkich innych lotów.

Opóźnienie

Rozporządzenie wprowadza podział na trzy rodzaje opóźnień:

 • długie (dwie godziny lub dłużej, w zależności od odległości przelotu) – pasażerowie otrzymają posiłki i napoje oraz bezpłatnie dwie rozmowy telefoniczne, dwa dalekopisy, dwie przesyłki faksowe lub e-mailowe,
 • godzina odlotu przewidywana na następny dzień – pasażerowie otrzymują także zakwaterowanie i transport do miejsca noclegu i z powrotem,
 • opóźnienie wynosi co najmniej pięć godzin – pasażerowie mogą wybrać między zwrotem pieniędzy za bilet bez potrąceń a powrotem do miejsca pierwotnego wylotu.

Umieszczenie w klasie wyższej lub niższej

Jeżeli przewoźnik umieści pasażera w klasie niższej niż ta, na którą został wykupiony bilet, to w terminie siedmiu dni zwraca pieniądze w następujący sposób:

 • 30% ceny biletu w przypadku wszystkich lotów do 1500 km,
 • 50% ceny biletu w przypadku wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych powyżej 1500 km, z wyjątkiem lotów między państwami członkowskimi a francuskimi departamentami zamorskimi, oraz w przypadku wszystkich innych lotów od 1500 km do 3500 km,
 • 75% ceny biletu w przypadku wszystkich innych lotów, w tym lotów pomiędzy państwami członkowskimi a francuskimi departamentami zamorskimi.

ODNIESIENIA

Akt Wejście w życie Transpozycja przez państwa członkowskie Dziennik Urzędowy
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 (procedura współdecyzji COD/2001/305) 17.2.2005 Dz.U. L 46 z 17.2.2004
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2007
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony