RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Az egységes európai égbolt (SES) létrehozására vonatkozó keret

Az „egységes európai égbolt” egy olyan intézkedéscsomag, amely a kapacitásra és a légi közlekedés biztonságára vonatkozó jövőbeli szükségleteket hivatott biztosítani. Mind a polgári, mind a katonai ágazatra kiterjed, és egyformán magában foglalja a repülés szabályozási, gazdasági, biztonsági, környezeti, technológiai és intézményi vonatkozásait. Célja, hogy véget vessen a légiforgalmi szolgáltatások szervezését az 1960-as évek óta változatlan formában meghatározó gyakorlatnak, amely egyik fő oka a légi forgalom napjainkban tapasztalható torlódásának.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács No 549/2004/EK rendelete (2004. március 10.) az egységes európai égbolt létrehozására vonatkozó keret megállapításáról („keretrendelet”) – A tagállamok nyilatkozata az egységes európai égbolttal kapcsolatos katonai kérdésekről [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a rendelet egy a légiforgalmi szolgáltatásról szóló jogszabálycsomag részét képezi, amelynek feladata, hogy 2004. december 31-ig létrehozza az egységes európai égboltot. Az egységes európai égbolt célkitűzése, hogy garantálja az európai légtér optimális kihasználását, kielégítve a légtér valamennyi használójának szükségleteit.

Az „egységes európai égboltról” szóló csomag részét alkotja ezen a keretrendeleten kívül három műszaki rendelet is, amelyek a léginavigációs szolgáltatások ellátásáról, a légtér szervezéséről és használatáról, valamint az Európai Légiforgalmi Szolgáltatási Hálózat átjárhatóságáról szólnak. E rendeletek feladata mindenekelőtt a biztonság növelése és megerősítése, valamint a légtér szerkezetének átalakítása a nemzeti határok helyett a forgalom alapján.

E rendelet célja a jelenleg érvényes biztonsági normáknak és az európai általános légi forgalom átfogó hatékonyságának javítása, a kapacitások optimalizálása valamennyi légtérhasználó igényeinek kielégítését szem előtt tartva, valamint a késések minimális szintre csökkentése.

Nemzeti felügyeleti hatóságok

Az EU-tagállamoknak közösen vagy egyenként ki kell jelölniük vagy létre kell hozniuk egy vagy több szervet mint nemzeti felügyeleti hatóságokat, hogy azok lássák el az ilyen hatóságok számára meghatározott feladatokat. A nemzeti felügyeleti hatóságok függetlenek a léginavigációs szolgáltatóktól.

Az egységes égbolttal foglalkozó bizottság

E rendelet hatályba lépésével létrejön az egységes égbolttal foglalkozó bizottság, amely segíti a Bizottságot az egységes európai égbolt igazgatására irányuló munkájában, és gondoskodik arról, hogy megfelelően figyelembe vegyék valamennyi felhasználói csoport érdekeit. Ez a testület EU-tagállamonként két-két képviselőből áll, elnöki tisztét pedig a Bizottság képviselője tölti be.

Katonai kérdések

Az EU-tagállamok az egységes európai égbolttal kapcsolatos katonai kérdésekre vonatkozóan általános nyilatkozatot fogadtak el. Ebben kimondják, hogy az összes EU-tagállam által szükségesnek ítélt mértékben fogják javítani a polgári és katonai együttműködést.

Ágazati konzultációs testület

Az ágazati konzultációs testület tanácsokat ad a Bizottságnak az egységes európai égbolt megvalósításával kapcsolatban.

A testület a léginavigációs szolgáltatóknak, a légtérfelhasználók egyesületeinek, a repülőterek üzemeltetőinek, a repülőgépgyártó iparnak és a szakszemélyzet érdekképviseleti szerveinek a képviselőiből áll.

Végrehajtási szabályok

Az Eurocontrol (EN) feladata, hogy az egységes égbolttal foglalkozó bizottság keretében elfogadott megbízások alapján részt vegyen a hatáskörébe tartozó végrehajtási szabályok kidolgozásában.

A működés felülvizsgálata

A működés felülvizsgálatára szolgáló rendszer célja, hogy javítsa a léginavigációs szolgálatok működését és a hálózati funkciókat az egységes európai égbolt keretében. Az alábbiakból áll:

  • egész Európára vonatkozó működési célértékek kulcsfontosságú területekre, azaz a biztonságra, a környezetvédelemre, a kapacitásra és a költséghatékonyságra vonatkozóan;
  • működési célértékeket is tartalmazó nemzeti tervek az egész Európára vonatkozó működési célértékekkel való összehangolás biztosítása érdekében;
  • a léginavigációs szolgálatok és a hálózati funkciók működésének rendszeres felülvizsgálata és ellenőrzése.

Védelmi intézkedések

Végül a rendelet nem gátolja az EU-tagállamokat abban, hogy meghozzák az alapvető biztonsági vagy védelmi politikai érdekeik megóvásához szükséges intézkedéseket.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus Hatálybalépés Az átültetés határideje a tagállamokban Hivatalos Lap
549/2004/EK rendelet

2004.4.20.

HL L 96., 2004.3.31.

Módosító jogszabályok Hatálybalépés Az átültetés határideje a tagállamokban Hivatalos Lap
1070/2009/EK rendelet

2009.12.4.

HL L 300., 2009.11.14.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 255/2010/EU rendelete (2010. március 25.) a légiforgalomáramlás-szervezésre vonatkozó közös szabályok megállapításáról [Hivatalos Lap L 80., 2010.3.26.].

A Bizottság 73/2010/EU rendelete (2010. január 26.) a légiforgalmi adatok és légiforgalmi tájékoztatások minőségével kapcsolatos követelményeknek az egységes európai égbolt keretében történő meghatározásáról [Hivatalos Lap L 23., 2010.1.27.].

A Bizottság 262/2009/EK rendelete (2009. március 30.) az egységes európai égbolt S-módú lekérdezési kódjainak összehangolt kiosztására és használatára vonatkozó követelmények megállapításáról [Hivatalos Lap L 84., 2009.3.31.].

A Bizottság 29/2009/EK rendelete (2009. január 16.) az egységes európai égbolt keretében megvalósuló adatkapcsolat-szolgáltatásokra vonatkozó követelmények megállapításáról [Hivatalos Lap L 13., 2009.1.17.].

A Bizottság 482/2008/EK rendelete (2008. május 30.) a léginavigációs szolgáltatók által kialakítandó, szoftverbiztonságot garantáló rendszer létrehozásáról és a 2096/2005/EK rendelet módosításáról [Hivatalos Lap L 141., 2008.5.31.].

A Bizottság 1315/2007/EK rendelete (2007. november 8.) a légi forgalom szervezésében ellátandó repülésbiztonsági felügyeletről és a 2096/2005/EK rendelet módosításáról [Hivatalos Lap L 291., 2007.11.9.].

A Bizottság 1265/2007/EK rendelete (2007. október 26.) a levegő-föld beszédüzemű kommunikáció csatornatávolságára vonatkozó követelményeknek az egységes európai égbolt keretében történő megállapításáról [Hivatalos Lap L 283., 2007.10.27.].

A Bizottság 633/2007/EK rendelete (2007. június 7.) az előzetes tájékoztatás, a koordinálás és a légijáratok légiforgalmi irányító egységek közötti átadása céljára szolgáló légiforgalmi üzenettovábbítási protokoll használatára vonatkozó követelmények megállapításáról

A Bizottság 1794/2006/EK rendelete (2006. december 6.) a léginavigációs szolgálatok közös díjszámítási rendszerének létrehozásáról [Hivatalos Lap L 341., 2006.12.7.].

A Bizottság 1032/2006/EK rendelete (2006. július 6.) az előzetes tájékoztatás, a koordinálás és a légi járatok légiforgalmi irányító egységek közötti átadása céljából a repülési adatok cseréjét biztosító automatikus rendszerekre vonatkozó követelmények megállapításáról [Hivatalos Lap L 186 (2006.7.7.)].

A Bizottság 1033/2006/EK rendelete (2006. július 4.) az egységes európai égbolton a felszállás előtti szakaszban a repülési tervekre alkalmazandó eljárások követelményeiről [Hivatalos Lap L 186., 2006.7.7.].

A Bizottság 730/2006/EK rendelete (2006. május 11.) a légtér 195-ös repülési szint fölötti osztályozásáról és a látvarepülési szabályok szerinti járatok e szint fölötti útvonaláról

A Bizottság 2150/2005/EK rendelete (2005. december 23.) a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról [Hivatalos Lap L 342., 2005.12.24.].

A Bizottság 2096/2005/EK rendelete (2005. december 20.) a léginavigációs szolgálatok ellátására vonatkozó közös követelmények megállapításáról [Hivatalos Lap L 335., 2005.12.21.].

Utolsó frissítés: 07.06.2010
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére