RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Légi fuvarozóknak az utasokkal kapcsolatos adatok közlésére vonatkozó kötelezettsége

Ez az irányelv a légi fuvarozók számára előírja az utasokkal kapcsolatos adatok gyűjtését és azok továbbítását a határellenőrzésért felelős, úti cél szerinti tagállam hatóságainak. Amennyiben nem felelnek meg az irányelv előírásainak, az bírság kiszabását vonhatja maga után, továbbá az előírások súlyos megsértése akár a szállítóeszköz elkobzását vagy a működési engedély visszavonását is maga után vonhatja.

JOGI AKTUS

A Tanács 2004/82/EK irányelve (2004. április 29.) a fuvarozóknak az utasokkal kapcsolatos adatok közlésére vonatkozó kötelezettségéről.

ÖSSZEFOGLALÓ

A légi fuvarozók az irányelvvel összhangban * kötelesek közölni az uniós határátkelő helyekre érkező utasaikkal kapcsolatos adatokat *. Ezeket az adatokat az Európai Unió * külső határaira érkező személyek * ellenőrzésért felelős hatóságok kérésére kell megadni annak érdekében, hogy javuljon a határellenőrzés, valamint hatékonyabbá váljon az illegális bevándorlás elleni küzdelem.

Az adatokat utasnyilvántartás céljára továbbítják ezeknek a hatóságoknak. Elvileg elektronikus úton továbbítják a hatóságoknak.

A fuvarozók a következő adatokat kötelesek továbbítani: a felhasznált úti okmány száma és típusa, állampolgárság, az utas neve és születési ideje, beutazási határátkelőhely az Európai Unió területére, a járat indulási és érkezési ideje, a járaton szállított utasok teljes száma.

Ezeket az adatokat elvileg azok továbbításától számított 24 órán belül törlik a hatóságok, amennyiben az utasok megérkeztek a tagállamok területére. A fuvarozó a szállítóeszköz érkezését követő 24 órán belül törli a személyes adatokat.

A tagállamoknak visszatartó erejű, hatékony és arányos szankciókat kell kiszabniuk, amennyiben a fuvarozók nem tesznek eleget ennek a kötelezettségnek. Azon fuvarozókra alkalmazandók ilyen szankciók, akik mulasztás következtében nem továbbították az adatokat, vagy hiányos, illetve hamis adatokat továbbítottak. Az ilyen szankciók legnagyobb összege legalább 5000 euró, legkisebb összege legalább 3000 euró utazásonként.

A tagállamok az adatközlésre vonatkozó követelmény súlyos megsértése esetén egyéb szankciókat is megállapíthatnak. Az ilyen szankciók a következőket jelenthetik:

  • a szállítóeszközök leállítása, lefoglalása és elkobzása;
  • a fuvarozó működési engedélyének átmeneti felfüggesztése vagy visszavonása.

A fuvarozók fellebbezhetnek az ellenük meghozott intézkedések ellen. A tagállamok megtesznek minden, a fellebbezési jog érvényesítéséhez szükséges intézkedést.

Háttér

Ezt az irányelvet az Európai Tanács madridi terrortámadásokat követő, 2004. március 25–26-i ülésén megfogalmazott kérését követően fogadták el. Az irányelvben előírt kötelezettségek kiegészítik a Tanács 2001/51/EK irányelvével kiegészített, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény 26. cikkében megállapított kötelezettségeket, miszerint a fuvarozók kötelesek visszaszállítani a harmadik országok azon állampolgárait, akik beléptetését megtagadta az úti cél szerinti tagállam.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak
  • Fuvarozó: olyan természetes vagy jogi személy, aki foglalkozásszerűen légi személyszállítást végez.
  • Külső határok: a tagállamok külső határai harmadik országok felé.
  • Határellenőrzés: a határon végrehajtott ellenőrzés, amelyet kizárólag a határátlépési szándék alapján végeznek el.
  • Határátkelőhely: az illetékes hatóság által a külső határok átlépésére engedélyezett átkelőhely.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus Hatálybalépés Az átültetés határideje a tagállamokban Hivatalos Lap
A Tanács 2004/82/EK irányelve 2004.9.5. 2006.9.5. HL L 261., 2004.8.6.
Utolsó frissítés: 24.08.2008
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére