RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Povinnost dopravců sdělovat údaje o cestujících

Tato směrnice požaduje, aby letečtí dopravci shromažďovali a předávali údaje o cestujících orgánům cílových členských států zodpovědným za kontrolu. Nedodržování může vést k udělení pokut a v případě závažného porušení dokonce k zabavení dopravních prostředků nebo odejmutí provozní licence.

AKT

Směrnice Rady 2004/82/ES ze dne 29. dubna 2004 o povinnosti dopravců předávat údaje o cestujících

PŘEHLED

Podle této směrnice mají letečtí dopravci * povinnost předávat informace o svých cestujících směřujících k hraničnímu přechodu Evropské unie (EU) *. Tyto informace se poskytují na žádost orgánů příslušných pro provádění kontrol * osob na vnějších hranicích * EU s cílem zdokonalit hraniční kontroly a účinněji bojovat proti nedovolenému přistěhovalectví.

Tyto údaje jsou těmto orgánům přeposlány za účelem registrace cestujících. V zásadě jsou těmto orgánům poskytovány elektronicky.

Dopravci mají předávat následující informace: číslo a typ použitého cestovního dokladu, státní příslušnost, jméno a datum narození cestujícího, hraniční přechod vstupu do EU, čas odletu a příletu, celkový počet přepravovaných osob.

Po vstupu cestujících na území členských států tyto orgány údaje do 24 hodin po jejich předání vymaží. Dopravce tyto osobní údaje vymaže do 24 hodin po příletu dopravních prostředků.

Členské státy musí přijmout odrazující, účinné a přiměřené sankce pro případ, že by dopravci této povinnosti nevyhověli. Takové sankce platí na dopravce, kteří vlastní vinou údaje nepředali nebo předali údaje neúplné či nesprávné. Maximální výše takových sankcí není nižší než 5000 EUR a minimální výše není nižší než 3000 EUR pro každou cestu.

V případě závažného porušení požadavků uvedených ve sdělení mohou členské státy poskytovat také další typy sankcí. Tyto sankce mohou obsahovat:

  • odstavení, zadržení a zabavení dopravních prostředků;
  • pozastavení či odejmutí provozní licence dopravce.

Dopravci se mohou proti opatřením, která jsou na ně uvalena, odvolat. Členské státy přijmou všechna nezbytná opatření, aby toto právo na obhajobu bylo účinné.

Kontext

Tato směrnice byla přijata po žádosti Evropské rady ve dnech 25. a 26. března 2004, která se sešla po teroristických útocích v Madridu. Povinnosti stanovené v této směrnici doplňují povinnosti uvedené v článku 26 Úmluvy k provedení Schengenské dohody, podle doplnění směrnicí Rady 2001/51/ES o povinnosti dopravců vrátit státní příslušníky třetích zemí, kterým členský stát určení odepřel vstup.

Klíčové pojmy aktu
  • Dopravce: každá fyzická nebo právnická osoba, jejíž obchodní činností je letecká přeprava osob.
  • Vnější hranice: vnější hranice členského státu se třetími zeměmi.
  • Hraniční kontrola: kontrola, která se provádí výhradně z důvodu zamýšleného překročení hranice.
  • Hraniční přechod: hraniční přechod určený příslušnými orgány k přechodu vnějších hranic.

ODKAZY

Akt Vstup v platnost Lhůta pro provedení v členských státech Úřední věstník
Směrnice 2004/82/ES 5. 9. 2004 5. 9. 2006 Úř. věst. L 261 ze dne 6. 8. 2004
Poslední aktualizace: 24.08.2008
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky