RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Въздушен транспорт

Транспорт

Въздушният транспорт е претърпял най-бърз растеж сред различните начини за транспортиране. Въпреки това, той трябва да преодолее проблема с насищането на неговите инфраструктури. Затова Европейският съюз се е ангажирал да модернизира и адаптира инфраструктурата към нарастващия поток от пътници, като същевременно усъвършенства техните права и безопасността им. За постигането на това Съюзът работи по изграждането на „Единно европейско небе”. Нещо повече, въвеждането на оптимални технологии за управление на движението ще даде възможност за овладяване на предизвикателствата, свързани с икономическата ефективност, безопасността и опазването на околната среда.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата