RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


„Clean Sky”

Iniţiativa tehnologică comună (ITC) Clean Sky („Cer curat”) vizează crearea unui parteneriat de cercetare public-privat la scară europeană în domeniul aeronautic, în vederea dezvoltării tehnologiilor necesare unui sistem de transport aerian nepoluant, inovator şi concurenţial.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 71/2008 al Consiliului din 20 decembrie 2007 privind înfiinţarea întreprinderii comune Clean Sky.

SINTEZĂ

Iniţiativa tehnologică comună (ITC) Clean Sky („Cer curat”) se înscrie în cadrul programului specific „Cooperare” (Al 7-lea program-cadru de cercetare şi dezvoltare tehnologică – PC7).

Obiective

Creată pentru o perioadă care se încheie la 31 decembrie 2017, iniţiativa Clean Sky vizează, în principal:

 • accelerarea dezvoltării de tehnologii adaptate la o generaţie de transporturi aeriene mai puţin poluante;
 • asigurarea unei coordonări eficace a cercetării aeronautice la scară europeană;
 • crearea unui sistem de transport aerian inovator şi competitiv;
 • accelerarea creării de noi cunoştinţe şi a utilizării rezultatelor cercetării.

În cifre, Clean Sky are ca obiectiv reducerea cu 50 % a emisiilor de CO2, reducerea cu 80 % a emisiilor de NOx şi reducerea cu 50 % a poluării fonice până în 2020.

„Demonstratorii tehnologici integraţi” (DTI)

Şase domenii tehnologice, care acoperă toate aspectele unei aeronave şi denumite „demonstratori tehnologici integraţi”, constituie structura iniţiativei Clean Sky. Acestea vor servi drept cadru pentru activităţile de cercetare, de la faza experimentală până în stadiul demonstraţiilor de zbor.

Concret, cei şase DTI sunt:

 • DTI pentru aeronave cu aripi fixe inteligente, axat pe tehnologiile aripilor aeronavelor;
 • DTI pentru aeronave de transport regional ecologice (motoare, gestionarea energiei şi noi configuraţii silenţioase);
 • DTI pentru giravioane ecologice, axat pe instalarea de pale şi motoare inovatoare, mai silenţioase, care să reducă rezistenţa la înaintare, mai econome în privinţa consumului de carburant şi care implică utilizarea unor traiectorii de zbor mai ecologice;
 • DTI pentru sisteme pentru operaţiuni ecologice, axat, în principal, pe echipamente, arhitecturi şi gestionarea termică;
 • DTI pentru motoare ecologice şi durabile, care vizează dezvoltarea de tehnologii pentru sistemele de joasă presiune uşoare şi silenţioase, precum şi reducerea emisiilor de oxizi de azot (NOx);
 • DTI pentru proiectare ecologică, care vizează ciclul de viaţă al materialelor şi componentelor (proiectare, fabricare, întreţinere şi distrugere/reciclare).

Un evaluator de tehnologii independent este însărcinat cu evaluarea şi monitorizarea rezultatelor cercetării în aceste diverse domenii, pentru a optimiza la maximum impactul programului în ceea ce priveşte realizarea obiectivelor sale de mediu.

Membri şi organe

Membrii fondatori sunt:

 • Uniunea Europeană (UE), reprezentată de Comisie;
 • doisprezece responsabili DTI şi asociaţii aferenţi;
 • orice entitate publică sau privată (industrie, întreprinderi, IMM-uri, centre de cercetare, universităţi etc.) stabilită într-un stat membru sau într-o ţară asociată la PC7 care poate solicita să devină membru al întreprinderii comune Clean Sky, în anumite condiţii şi sub rezerva aprobării de către Consiliul de conducere.

Organele sale sunt:

 • Consiliul de conducere;
 • directorul executiv;
 • comitetele directoare ale DTI;
 • Comitetul director al evaluatorului de tehnologii;
 • Forumul general.

Grupul reprezentanţilor statelor naţionale este organul consultativ al întreprinderii comune.

Bugetul

Contribuţia comunitară maximă se ridică la 800 de milioane EUR, provenind din creditele bugetare alocate temei „Transport” din programul specific „Cooperare”. La aceasta, se adaugă o contribuţie (cel puţin) echivalentă din partea celorlalţi membri ai întreprinderii comune, rezultând un buget total de 1,6 miliarde EUR.

Dispoziţii generale

Întreprinderea comună „Clean Sky” este un organ comunitar şi are personalitate juridică.

Mai multe informaţii despre obiectivele şi activităţile ITC „Clean Sky”, statutul şi funcţionarea sa, rolul şi sarcinile membrilor şi organelor sale, precum şi despre finanţarea sa sunt disponibile în anexa la regulament.

Context

Pe lângă „Clean Sky”, sunt avute în vedere alte cinci iniţiative de acest tip în domeniul miniaturizării (ENIAC), sistemelor informatice „invizibile” (ARTEMIS), medicamentelor inovatoare, hidrogenului şi pilelor de combustie, precum şi al monitorizării globale pentru mediu şi securitate (GMES).

REFERINŢE

Act Intrarea în vigoare - Data expirării Termen de transpunere în legislaţia statelor membre Jurnalul Oficial
Regulamentul (CE) nr. 71/2008

7.2.2008-31.12.2017

-

JO L 30 din 4.2.2008

Modificările şi corecturile succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 71/2008 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Ultima actualizare: 09.11.2011

Consultaţi şi

 • Site-ul internet dedicat „Clean Sky (EN)”
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii