RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Scutirile de taxe aplicabile călătorilor

Prezenta directivă stabileşte un regim comunitar privind scutirea de taxa pe valoare adăugată (TVA) şi de accize pentru importurile necomerciale de mărfuri efectuate de către călători în cadrul traficului între statele membre ale Uniunii Europene (UE) şi ţările terţe.

ACT

Directiva 2007/74/CE a Consiliului din 20 decembrie 2007 privind scutirea de taxa pe valoare adăugată şi de accize pentru bunurile importate de către persoanele care călătoresc din ţări terţe.

SINTEZĂ

Prezenta directivă stabileşte suma maximă în numerar, cât şi limitele privind cantităţile de alcool şi/sau produse din tutun pe care călătorii din ţări terţe le pot importa pe teritoriul Uniunii Europene (UE) cu scutirea de la plata taxelor vamale, a TVA-ului şi a accizelor. Mărfurile trebuie să aibă un caracter necomercial.

Domeniu de aplicare

Regimul se aplică mărfurilor importate aflate în bagajele personale ale persoanelor care călătoresc dintr-o ţară sau dintr-un teritoriu în care nu se aplică regulile armonizate privind TVA sau accizele.

Scutirile de taxe se aplică în baza pragurilor financiare sau a limitelor cantitative ale mărfurilor pe care persoanele care călătoresc din ţări terţe sunt autorizate a le importa fără taxe la intrarea pe teritoriul UE.

Pragurile financiare

Comisia propune ca statele membre să exonereze de la plata TVA şi a accizelor importurile de mărfuri a căror valoare nu depăşeşte 300 EUR de persoană. Acest prag este de 430 EUR pentru călătorii care utilizează un mod de transport aerian sau maritim.

Pentru călătorii a căror vârstă este mai mică de 15 ani, statele membre pot reduce pragul financiar. Acest prag nu poate fi mai mic de 150 EUR, indiferent de modul de transport utilizat de călători.

Statele membre pot decide să nu perceapă TVA sau accize în cazul importului de mărfuri efectuat de o persoană care călătoreşte atunci când suma taxei ce ar trebui percepută este mai mică sau egală cu 10 EUR. În scopul aplicării pragurilor financiare, valoarea unui articol individual nu poate fi defalcată. În plus, statele membre pot reduce pragurile financiare şi limitele cantitative pentru călătorii a căror rezidenţă se află într-o zonă frontalieră, pentru lucrătorii frontalieri sau pentru personalul mijloacelor de transport utilizate în traficul internaţional.

Limitele cantitative în cazul produselor din tutun

Pentru produsele din tutun, statele membre scutesc de TVA şi de accize importurile care se încadrează în următoarele limite cantitative:

  • 200 ţigarete sau 40 ţigarete;
  • 100 de ţigări de foi sau 20 de ţigări de foi;
  • 50 de trabucuri sau 10 trabucuri;
  • 250 g de tutun de fumat sau 50 g de tutun de fumat.

Statele membre au posibilitatea de a diferenţia călătorii ce folosesc mijloacele de transport aerian de ceilalţi călători prin neaplicarea limitelor cantitative inferioare.

Limitele cantitative pentru alcool

Statele membre scutesc de TVA şi de accize importurile de categorii de alcool şi de băuturi alcoolice care se încadrează în următoarele limite cantitative:

  • un total de 1 litru de alcool sau băuturi alcoolice cu o tărie alcoolică care depăşeşte 22 % vol., sau alcool etilic nedenaturat de 80 % vol. sau mai mare;
  • un total de 2 litri de alcool sau băuturi alcoolice cu o tărie alcoolică de până la 22 % vol.

Scutirile de taxe pentru produsele din tutun şi alcool nu se aplică în cazul călătorilor cu o vârstă mai mică de 17 ani.

În 2012, apoi la fiecare patru ani, Comisia Europeană transmite Consiliului un raport privind punerea în aplicare a directivei.

Context

Intrând în vigoare de la 1 decembrie 2008, prezenta directivă abrogă Directiva 69/169/CEE.

REFERINŢE

Act Data intrării în vigoare Termen de transpunere în legislaţia statelor membre Jurnalul Oficial
Directiva 2007/74/CE

29.12.2007
Aplicabilă începând cu 1.12.2008

1.12.2008

JO L 346 din 29.12.2007

Ultima actualizare: 30.05.2008
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii