RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Úleva pro zboží dovážené cestujícími

Tato směrnice ve Společenství stanoví systém daňových osvobození od daně z přidané hodnoty (DPH) a spotřební daně pro zboží neobchodní povahy dovážené cestujícími v rámci pohybu mezi členskými státy Evropské unie (EU) a třetími zeměmi.

AKT

Směrnice Rady 2007/74/ES ze dne 20. prosince 2007 o osvobození od daně z přidané hodnoty a spotřební daně zboží dováženého cestujícími ze třetích zemí

PŘEHLED

Tato směrnice stanoví maximální peněžní částku a množstevní omezení alkoholu a/nebo tabáku dováženého cestujícími ze třetích zemí do Evropské unie (EU) pro osvobození od cla, DPH a spotřební daně. Nesmí se jednat o zboží obchodní povahy.

Oblast působnosti

Tento systém se vztahuje na zboží dovážené v osobních zavazadlech cestujících ze zemí nebo území, které nepodléhá harmonizovaným pravidlům v oblasti DPH a spotřebních daní.

Osvobození jsou uplatňována na základě peněžní prahové hodnoty nebo množstevního omezení zboží, které je cestujícím ze třetích zemí povoleno bezcelně dovážet při vstupu do EU.

Peněžní prahové hodnoty

Komise navrhuje, aby členské státy osvobodily od DPH a spotřební daně dovážené zboží, jehož hodnota nepřesahuje 300 EUR na osobu. V případě cestujících v letecké nebo námořní dopravě činí tato prahová hodnota 430 EUR.

Členské státy mohou snížit peněžní prahovou hodnotu pro cestující mladší 15 let. Tato prahová hodnota nesmí být nižší než 150 EUR bez ohledu na použitý dopravní prostředek.

Členské státy se mohou rozhodnout nevybírat DPH nebo spotřební daň z dovozu zboží cestujícím, pokud výše daně, která měla být vybrána, nepřesahuje částku 10 EUR. Pro účely uplatnění peněžních prahových hodnot nelze hodnotu jednoho kusu zboží dělit. Navíc členské státy mohou snížit peněžní prahové hodnoty a množstevní omezení pro cestující bydlící v pohraniční oblasti, pohraniční pracovníky nebo posádku dopravních prostředků používaných pro mezinárodní dopravu.

Množstevní omezení pro tabák

Členské státy osvobodí od DPH a spotřební daně dovoz tabákových výrobků, s výhradou těchto množstevních omezení:

  • 200 nebo 40 cigaret;
  • 100 nebo 20 doutníčků;
  • 50 nebo 10 doutníků;
  • 250 gramů nebo 50 g tabáku ke kouření.

Členské státy mohou rozlišovat mezi cestujícími v letecké dopravě a jinými cestujícími, a to tak, že neuplatní minimální množstevní omezení.

Množstevní omezení na alkohol

Členské státy osvobodí od DPH a spotřební daně dovoz alkoholu a alkoholických nápojů, s výhradou těchto množstevních omezení:

  • celkem 1 litr alkoholu a alkoholických nápojů o obsahu alkoholu vyšším než 22 % obj. nebo nedenaturovaného ethylalkoholu o obsahu alkoholu nejméně 80 % obj.;
  • celkem 2 litry alkoholu a alkoholických nápojů o obsahu alkoholu nejvýše 22 % obj.

Osvobození tabáku a alkoholu od daně se nevztahuje na cestující mladší 17 let.

V roce 2012 a poté každé čtyři roky předloží Evropská komise Radě zprávu o provádění této směrnice.

Kontext

S účinkem od 1. prosince 2008 tato směrnice zrušuje směrnici 69/169/EHS.

ODKAZY

Akt Vstup v platnost Lhůta pro provedení v členských státech Úřední věstník
Směrnice 2007/74/ES

29. 12. 2007
Použitelné ode dne

1. 12. 2008.

1. 12. 2008

Úř. věst. L 346 

ze dne 29. 12. 2007

Poslední aktualizace: 30.05.2008
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky