RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Befrielse från moms vid slutlig införsel av varor

Direktivet definierar tillämpningsområdet för befrielse från mervärdesskatt (moms) samt de regler för tillämpning som det hänvisas till i direktiv 2006/112/EG.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 209/132/EEG av den 19 oktober 2009 om tillämpningsområdet för artikel 143 b och c i direktiv 2006/112/EG vad gäller befrielse från mervärdesskatt vid slutlig import av vissa varor.

SAMMANFATTNING

Europeiska unionen (EU) måste bevilja undantag från mervärdesskatt (moms) på den slutliga importen av vissa varor under de förhållanden som fastställts av dem för att förhindra snedvridning av konkurrensen eller undvikande av skatt.

Befrielse från moms kan beviljas för:

 • den personliga egendomen som importeras av fysiska personer som flyttar sin bosättning från ett icke-EU-land till ett EU-land;
 • varor som införs vid giftermål;
 • personlig egendom förvärvad genom arv;
 • personlig utrustning, läromedel och bohag som tillhör elever eller studenter;
 • varor av ringa värde (ej överstigande 10 euro);
 • kapitalvaror och annan utrustning som införs i samband med flyttning av verksamhet;
 • import av vissa jordbruksprodukter och varor avsedda för användning inom jordbruket;
 • import av substanser för medicinsk behandling, medicin, laboratoriedjur och biologiska eller kemiska ämnen;
 • varor som är importeras för att användas av välgörenhetsorganisationer eller filantropiska organisationer;
 • införsel med anknytning till vissa internationella förbindelser;
 • import av varor för främjande av handel;
 • varor som införs för undersökning, analys eller provning;
 • varusändningar till organisationer som skyddar upphovsrätt eller industriella och kommersiella rättigheter och patenträttigheter;
 • turistinformation;
 • olika dokument som är adresserade till officiella organ;
 • material för lastning och skydd av varor under transport;
 • strö och foder för djur under transport;
 • bränsle och smörjmedel i landgående motorfordon och reservdunkar;
 • varor för uppförande, underhåll eller utsmyckning av minnesmärken eller krigskyrkogårdar;
 • kistor, gravurnor och gravutsmyckningar.

Direktivet hindrar inte EU-länder att behålla avtal om särskilda undantag som de ingått med icke-EU-länder.

För några av de områden som räknas upp ovan omfattas vissa varor inte av befrielsen. Det gäller bland annat alkoholhaltiga varor och tobaksvaror.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2009/132/EG

30.11.2009

-

EUT L 292, 10.11.2009

Senast ändrat den 09.06.2011
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början