RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Scutirea de TVA: importul final al bunurilor

Această directivă defineşte sfera de aplicare a scutirilor de la taxa pe valoarea adăugată (TVA) şi normele privind implementarea acestora menţionate în Directiva 2006/112/CE.

ACT

Directiva 2009/132/CE a Consiliului din 19 noiembrie de stabilire a domeniului de aplicare a articolului 143 literele (b) şi (c) din Directiva 2006/112/CE în ceea ce priveşte scutirea de la taxa pe valoarea adăugată a anumitor importuri finale de bunuri.

SINTEZĂ

Statele membre ale Uniunii Europene (UE) trebuie să acorde scutiri de la taxa pe valoarea adăugată (TVA) importurilor finale ale anumitor bunuri în condiţiile stabilite de acestea pentru a preveni orice distorsiune a concurenţei sau evaziunea fiscală.

Scutirea de la TVA a importurilor se poate acorda pentru:

 • bunurile personale importate de persoanele fizice care îşi transferă locul obişnuit de reşedinţă dintr-o ţară terţă într-o ţară a UE;
 • bunurile importate cu ocazia căsătoriei;
 • bunurile personale dobândite prin moştenire;
 • importul de echipament de şcoală, rechizite şcolare şi alte bunuri casnice de uz şcolar;
 • importurile cu valoare neglijabilă (care nu depăşesc suma de 10 EUR);
 • mijloacele fixe şi alte echipamente importate la transferul unor activităţi;
 • importul anumitor produse agricole sau al produselor destinate uzului agricol;
 • importul substanţelor terapeutice, al medicamentelor, al animalelor de laborator şi al substanţelor biologice sau chimice;
 • bunurile importate în vederea utilizării de către organizaţiile caritabile sau filantropice;
 • bunurile importate în contextul relaţiilor internaţionale;
 • importul bunurilor pentru promovarea comerţului;
 • bunurile importate în scopuri de examinare, analiză sau testare;
 • loturile trimise organizaţiilor care au competenţe în domeniul protejării drepturilor de autor sau a proprietăţii industriale şi comerciale;
 • documentaţie cu caracter turistic;
 • diverse documente destinate organismelor oficiale;
 • materialele auxiliare pentru ambalarea şi protejarea bunurilor în timpul transportului;
 • aşternutul de paie, nutreţul şi hrana pentru animale pe parcursul transportului lor;
 • carburantul şi lubrifianţii prezenţi în vehiculele motorizate terestre şi în containere speciale;
 • bunurile pentru construirea, întreţinerea sau ornamentarea monumentelor de război;
 • sicriele, urnele funerare şi articolele funerare ornamentale.

Această directivă nu împiedică ţările UE să menţină acordurile încheiate cu ţările terţe care conţin dispoziţii pentru scutiri speciale.

Pentru unele domenii menţionate mai sus, anumite bunuri sunt excluse de la scutire, în special produsele alcoolice sau din tutun.

REFERINŢE

ActIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial
Directiva 2009/132/CE

30.11.2009

-

JO L 292 din 10.11.2009

Ultima actualizare: 09.06.2011
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii