RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Zwolnienie z podatku od wartości dodanej VAT: ostateczny import towarów

Niniejsza dyrektywa określa zakres stosowania zwolnień z podatku od wartości dodanej (VAT) oraz zasady ich wprowadzania, o których mowa w dyrektywie 2006/112/WE.

AKT

Dyrektywa Rady 2009/132/WE z dnia 19 października 2009 r. określająca zakres stosowania art. 143 lit. b) i c) dyrektywy 2006/112/WE w odniesieniu do zwolnienia z podatku od wartości dodanej przy ostatecznym imporcie niektórych towarów.

STRESZCZENIE

Państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE) muszą udzielać zwolnień z podatku od wartości dodanej przy ostatecznym imporcie niektórych towarów na warunkach ustalonych przez nie w celu zapobieżenia wszelkim przypadkom zakłóceń konkurencji i uchylania się od opodatkowania.

Zwolnienie z VAT może zostać udzielone w odniesieniu do:

 • importu mienia osobistego przywożonego przez osoby fizyczne przenoszące swoje miejsce zamieszkania spoza UE do państwa członkowskiego,
 • towarów importowanych z okazji zawarcia związku małżeńskiego,
 • mienia osobistego nabytego w drodze dziedziczenia,
 • importu wyposażenia ucznia, materiałów szkolnych i innych artykułów szkolnych,
 • importu towarów o nieznacznej wartości (nieprzekraczającej 10 euro),
 • dóbr inwestycyjnych i wyposażenia importowanego w związku z przeniesieniem działalności,
 • importu niektórych produktów rolnych lub produktów przeznaczonych do użytku rolnego,
 • importu substancji terapeutycznych, produktów leczniczych, zwierząt laboratoryjnych, substancji biologicznych i chemicznych,
 • towarów przeznaczonych dla organizacji charytatywnych lub dobroczynnych,
 • importu związanego ze stosunkami międzynarodowymi,
 • importu towarów do celów promocji handlu,
 • towarów przywożonych do celów badawczych, analitycznych lub prób,
 • przesyłek wysyłanych do organizacji ochrony praw autorskich lub przemysłowych i handlowych praw patentowych,
 • turystycznych materiałów informacyjnych,
 • różnych dokumentów przeznaczonych dla oficjalnych organów,
 • materiałów pomocniczych do mocowania i zabezpieczania towarów w czasie transportu,
 • ściółki, paszy i karmy dla zwierząt w czasie transportu,
 • paliwa i smarów znajdujących się w drogowych pojazdach mechanicznych i w specjalnych kontenerach,
 • materiałów przeznaczonych do budowy, utrzymania i ozdoby pomników ofiar wojny,
 • trumien, urn pogrzebowych i ozdobnych artykułów pogrzebowych.

Przepisy niniejszej dyrektywy nie stanowią przeszkody w utrzymaniu przez państwa członkowskie umów zawartych z państwami trzecimi, które przewidują specjalne zwolnienia.

W przypadku niektórych wymienionych powyżej kategorii pewne towary są wyłączone ze zwolnienia, w szczególności wyroby alkoholowe i tytoniowe.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy

Dyrektywa 2009/132/WE

30.11.2009

-

Dz.U. L 292 z 10.11.2009

Ostatnia aktualizacja: 09.06.2011
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony