RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


HÉA alóli mentesség: áruk végleges behozatala

Ez az irányelv rögzíti a hozzáadottérték-adó (héa) alóli mentesség körét és az annak alkalmazására vonatkozó szabályokat, amelyekre a 2006/112/EK irányelv hivatkozik.

JOGI AKTUS

A Tanács 2009/132/EK irányelve (2009. október 19.) a 2006/112/EK irányelv 143. cikke b) és c) pontja hatályának meghatározásáról bizonyos termékek végleges behozatalára vonatkozó hozzáadottérték-adó alóli mentességek tekintetében [Hivatalos Lap L 292., 2009.11.10.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Unió (EU) tagállamai a bizonyos termékek végleges behozatalára kivetett hozzáadottérték-adó alóli mentességeket az általuk megszabott feltételek szerint adhatják meg, aminek célja, hogy megelőzzék a verseny bármilyen torzulását és az adókikerülést.

A héa alóli mentesség a következő vagyontárgyak behozatala esetén engedélyezhető:

 • szokásos tartózkodási helyüket egy EU-n kívüli országból egy EU-tagállamba áthelyező természetes személyek által behozott személyes vagyontárgyak;
 • házasságkötés alkalmával behozott termékek;
 • örökölt személyes vagyontárgyak;
 • iskolai felszerelés, oktatási anyagok és a tanulók vagy egyetemisták egyéb tárgyainak behozatala;
 • elhanyagolható (10 eurót nem meghaladó) értékek behozatala;
 • tárgyi eszközök és a tevékenység áthelyezésekor behozott egyéb felszerelések;
 • bizonyos mezőgazdasági termékek és mezőgazdasági felhasználásra szánt termékek;
 • gyógyászati anyagok, gyógyszerek, laboratóriumi állatok és biológiai vagy vegyi anyagok;
 • jótékony célú vagy karitatív szervezetek számára behozott termékek;
 • nemzetközi kapcsolatok keretében behozott termékek;
 • a kereskedelem ösztönzése céljából behozott termékek;
 • vizsgálat, elemzés vagy próba céljára behozott termékek;
 • a szerzői jogokat vagy az ipari és kereskedelmi szabadalmi jogokat védő szervezeteknek küldött szállítmányok;
 • idegenforgalmi tájékoztató reklámanyagok;
 • hivatalos szerveknek szánt különböző dokumentumok;
 • segédanyagok a termékek szállítás közbeni tárolására és védelmére;
 • állatok szállítása közben használt alom, abrak és takarmány;
 • a közúti járművekben és a különleges tartálykocsikban lévő tüzelőanyag és kenőanyag;
 • háborús emlékművek létesítéséhez, karbantartásához vagy díszítéséhez szükséges termékek;
 • koporsók, temetési urnák és kegyeleti tárgyak.

Ez az irányelv nem akadályozza az EU tagállamait az EU-n kívüli országokkal kötött, külön mentességeket biztosító megállapodások további fenntartásában.

Néhány fent említett kategórián belül bizonyos termékeket kizártak az adómentesség köréből, különösen az alkoholtartalmú és a dohánytermékeket.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
A Tanács 2009/132/EK irányelve

2009.11.30.

HL L 292., 2009.11.10.

Utolsó frissítés: 09.06.2011
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére