RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Osvobození od DPH: konečný dovoz zboží

Tato směrnice vymezuje oblast působnosti osvobození od daně z přidané hodnoty (DPH) a stanoví prováděcí pravidla podle směrnice 2006/112/ES.

AKT

Směrnice Rady 2009/132/ES ze dne 19. října 2009, kterou se vymezuje oblast působnosti čl. 143 písm. b) a c) směrnice 2006/112/ES, pokud se jedná o osvobození některých druhů zboží od daně z přidané hodnoty při konečném dovozu

PŘEHLED

Země Evropské unie (EU) musí poskytovat osvobození od daně z přidané hodnoty (DPH) při konečném dovozu některých druhů zboží za podmínek, které samy stanoví, aby nedocházelo k narušení hospodářské soutěže, a k zamezení veškerých daňových úniků.

Při dovozu je od DPH možné osvobodit:

 • osobní majetek fyzických osob dovážený při přenesení jejich obvyklého místa ze země mimo EU do země EU;
 • zboží dovážené při příležitosti sňatku;
 • osobní majetek nabytý děděním;
 • dovoz výbavy, studijních potřeb a vybavení domácnosti žáků nebo studentů;
 • dovoz zboží nepatrné hodnoty (nepřesahující 10 EUR);
 • investiční majetek a zařízení dovážené při přemístění činnosti podniku;
 • dovoz některých zemědělských produktů nebo produktů určených k využití v zemědělství;
 • dovoz léčebných látek, léčivých přípravků, laboratorních zvířat a biologických nebo chemických látek;
 • zboží určené charitativním nebo dobročinným subjektům;
 • dovoz zboží v rámci mezinárodních vztahů;
 • dovoz zboží k podpoře obchodní činnosti;
 • zboží dovážené ke zkouškám, analýzám nebo pokusům;
 • zásilky určené subjektům příslušným ve věcech ochrany autorských práv nebo průmyslového či obchodního vlastnictví;
 • turistický propagační materiál;
 • různé dokumenty určené pro úřední orgány;
 • materiál k upevnění a ochraně zboží při přepravě;
 • stelivo, píce a krmivo určené pro zvířata během jejich přepravy;
 • pohonné hmoty a maziva nacházející se v silničních motorových vozidlech a speciálních kontejnerech;
 • zboží určené na výstavbu, údržbu nebo výzdobu památníků války;
 • rakve, urny a smuteční ozdoby.

Tato směrnice nebrání zemím EU zachovat dohody uzavřené se zeměmi EU, které stanoví zvláštní osvobození.

V případě některých výše uvedených oblastí nemusí být druhy zboží osvobozeny, zejména alkoholické a tabákové produkty.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Směrnice 2009/132/ES

30. 11. 2009

-

Úř. věst. L 292 ze dne 10. 11. 2009

Poslední aktualizace: 09.06.2011
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky