RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Mervärdesskatt: särskilda regler för begagnade varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter

Arkiv

Detta direktiv syftar till att komplettera det gemensamma systemet för mervärdesskatt genom att införa ett system för hela gemenskapen för beskattning av begagnade varor, konstverk, antikviteter och samlarföremål.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 94/5/EEG av den 14 februari 1994 om tillägg till det gemensamma mervärdesskattesystemet och om ändring av direktiv 77/388/EEG - Särskilda föreskrifter för begagnade varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter [Europeiska unionens officiella tidnig C 139, 14.6.2006].

SAMMANFATTNING

Genom direktivet fastställs följande för begagnade varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter:

  • Särskilda bestämmelser för beskattning av skattskyldiga återförsäljare.
  • Särskilda bestämmelser för offentlig auktion.
  • Övergångsbestämmelser för beskattning av handel mellan medlemsstaterna.

Särskilda bestämmelser för skattskyldiga återförsäljare.

  • Direktivet omfattar leveranser som görs av skattskyldiga återförsäljare av varor som levereras till honom inom gemenskapen av en icke skattskyldig person, en annan skattskyldig person eller en annan skattskyldig återförsäljare.
  • Beskattningsunderlaget för dessa varuleveranser ska utgöras av den skattskyldiga återförsäljarens vinstmarginal efter avdrag för den mervärdesskatt som belöper på själva vinstmarginalen. Denna vinstmarginal ska motsvara skillnaden mellan det försäljningspris som återförsäljaren tar ut för varorna och inköpspriset.

Särskilda bestämmelser för offentlig auktion.

  • Medlemsstaterna får på vissa villkor fastställa det beskattningsunderlag för leverans av varor som omfattas av direktivet, och som görs av en auktionsförrättare som handlar på uppdrag av en icke skattskyldig person, en annan skattskyldig person eller en skattskyldig återförsäljare.
  • Beskattningsunderlaget för dessa varuleveranser ska vara det sammanlagda beloppet som auktionsförrättaren fakturerar köparen med avdrag för

- det nettobelopp som har betalats eller ska betalas av auktionsförrättaren till hans uppdragsgivare,

- den skatt som auktionsförrättaren ska betala för sin leverans.

Medlemsstaterna får med rådets godkännande införa särskilda åtgärder för att bekämpa bedrägeri.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gällaSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Direktiv 94/5/EG23.03.199401.01.1995L 60, 03.03.1994
 
Senast ändrat den 17.01.2007
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början