RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


TVA: regimuri speciale aplicabile bunurilor second-hand, obiectelor de artă, antichităţilor şi obiectelor de colecţie

Arhive

Această Directivă vizează să completeze sistemul comun de TVA stabilind regimuri comunitare de taxare aplicabile bunurilor second-hand, obiectelor de artă, obiectelor de colecţie şi antichităţilor.

ACT

Council Directive 94/5/EC of 14 February 1994 supplementing the common system of value-added tax and amending Directive 77/388/EEC – Special arrangements applicable to second-hand goods, works of art, collectors' items and antiques [Official Journal L 60 of 3.3.1994] (Directiva 94/5/CE a Consiliului din 14 februarie 1994 de completare a sistemului comun privind taxa pe valoarea adăugată şi de modificare a Directivei 77/388/CEE – Regimuri speciale aplicabile bunurilor second-hand, obiectelor de artă, obiectelor de colecţie şi antichităţilor).

SINTEZĂ

Directiva prevede pentru bunurile second-hand, obiectele de artă, obiectele de colecţie şi antichităţi:

 • regimuri speciale pentru comercianţii taxabili;
 • regimuri speciale pentru vânzările în cadrul licitaţiilor publice;
 • o serie de regimuri de tranziţie.

Regimurile speciale pentru comercianţii taxabili:

 • Directiva acoperă furnizările de bunuri ale unui astfel de comerciant taxabil primite în cadrul Comunităţii de la o persoană netaxabilă, de la o altă persoană taxabilă care nu are dreptul la deduceri sau de către un comerciant taxabil;
 • cantitatea taxabilă de bunuri furnizate reprezintă marja de profit realizată de comerciantul taxabil, mai mică decât taxa pe valoarea adăugată conexă marjei de profit. Acea marjă de profit este egală cu diferenţa între preţul de vânzare perceput de comerciantul persoană impozabilă pentru mărfuri şi preţul de achiziţie.

Regimuri speciale pentru vânzările din cadrul licitaţiei publice:

 • statele membre sunt libere să determine cantitatea taxabilă de bunuri furnizate acoperită de Directiva în cauză în anumite condiţii de către un organizator de vânzări în cadrul licitaţiilor publice în numele unei persoane netaxabile, unei alte persoane taxabile sau unui comerciant taxabil;
 • volumul impozabil de bunuri furnizate reprezintă volumul total facturat cumpărătorului de organizatorul vânzării în cadrul licitaţiei publice, minus:
  1. suma netă achitată sau care urmează a fi achitată de organizatorul vânzării clientului său; şi
  2. suma impozitului datorat de organizatorul vânzării în cadrul licitaţiei publice pentru bunurile sale.

Statele membre pot, cu acordul Consiliului, introduce anumite măsuri de combatere a fraudei.

REFERINŢE

ActIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial
Directiva 94/5/CE23.3.19941.1.1995JO L 60 din 3.3.1994
Ultima actualizare: 17.01.2007
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii