RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


VAT: przepisy szczególne dotyczące towarów używanych, dzieł sztuki, antyków i przedmiotów kolekcjonerskich

Archiwa

Niniejsza dyrektywa ma na celu uzupełnienie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej ustanawiając wspólnotowe przepisy podatkowe dotyczące towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków.

AKT

Dyrektywa Rady 94/5/WE z dnia 14 lutego 1994 r. uzupełniająca wspólny system podatku od wartości dodanej i zmieniająca dyrektywę 77/388/EWG – przepisy szczególne dotyczące towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków [Dz.U. L 60 z 3.3.1994].

STRESZCZENIE

Na mocy niniejszej dyrektywy ustanowione zostają w odniesieniu do towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków:

 • przepisy szczególne dotyczące podlegających opodatkowaniu pośredników,
 • przepisy szczególne dotyczące sprzedaży w drodze publicznej licytacji,
 • pewne przepisy przejściowe.

Przepisy szczególne dotyczące podlegających opodatkowaniu pośredników:

 • dyrektywa obejmuje dostawy dokonywane przez podlegającego opodatkowaniu pośrednika towarów, które we Wspólnocie są mu dostarczane przez osobę niepodlegającą opodatkowaniu, przez innego podatnika nieuprawnionego do odliczenia podatku lub przez podlegającego opodatkowaniu pośrednika,
 • podstawą opodatkowania przy dostawie towarów jest marża zysku uzyskanego przez podlegającego opodatkowaniu pośrednika, pomniejszona o kwotę podatku od wartości dodanej odnoszącą się do marży zysku. Ta marża zysku jest równa różnicy między ceną sprzedaży towarów uzyskaną przez podlegającego opodatkowaniu pośrednika a ceną ich kupna.

Przepisy szczególne dotyczące sprzedaży w drodze publicznej licytacji:

 • państwa członkowskie mogą ustalić podstawę opodatkowania dla dostaw towarów objętych niniejszą dyrektywą realizowanych na określonych warunkach przez organizatora sprzedaży w drodze publicznej licytacji w imieniu osoby niepodlegającej opodatkowaniu, innego podatnika lub podlegającego opodatkowaniu pośrednika,
 • podstawą opodatkowania dla każdej dostawy towarów jest całkowita kwota wykazana na fakturze wystawionej kupcowi przez organizatora sprzedaży w drodze publicznej licytacji, pomniejszona o:
  1. kwotę netto zapłaconą lub należną do zapłaty komitentowi przez organizatora sprzedaży w drodze publicznej licytacji i
  2. kwotę podatku należnego od organizatora sprzedaży w odniesieniu do jego dostawy.

Państwa członkowskie mogą za zgodą Rady wprowadzać szczególne środki w celu zwalczania nadużyć finansowych.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy
Dyrektywa 94/5/WE23.3.19941.1.1995Dz.U. L 60 z 3.3.1994
Ostatnia aktualizacja: 17.01.2007
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony