RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


BTW: Bijzondere regeling voor tweedehandsgoederen, kunstwerken, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten

Archief

Deze richtlijn beoogt het gemeenschappelijk BTW-stelsel aan te vullen met een communautaire belastingregeling voor tweedehandsgoederen, kunstwerken, antiquiteiten en voorwerpen voor verzamelingen.

BESLUIT

Richtlijn 94/5/EG van de Raad van 14 februari 1994 tot aanvulling van het gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde en tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG Bijzondere regeling voor tweedehandsgoederen, kunstwerken, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten [Publicatieblad L 60 van 3.3.1994].

SAMENVATTING

Voor tweedehandsgoederen, kunstwerken, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten voert de richtlijn de volgende regelingen in:

  • een bijzondere regeling voor belastingplichtige wederverkopers;
  • een bijzondere regeling voor verkoop op openbare veilingen;
  • een aantal overgangsbepalingen.

Bijzondere regeling voor belastingplichtige wederverkopers:

  • de richtlijn ziet op leveringen door een belastingplichtige wederverkoper van goederen die hem binnen de Gemeenschap zijn geleverd door een niet-belastingplichtige, een andere belastingplichtige die geen recht heeft op aftrek of een andere belastingplichtige wederverkoper;
  • de maatstaf van heffing voor de leveringen van goederen is de winstmarge van de belastingplichtige wederverkoper, verminderd met het bedrag van de belasting over de toegevoegde waarde die voor de winstmarge zelf geldt. Deze winstmarge is gelijk aan het verschil tussen de door de belastingplichtige wederverkoper voor het goed gevraagde verkoopprijs en de aankoopprijs.

Bijzondere regeling voor verkoop op openbare veilingen:

  • het staat de Lid-Staten vrij de maatstaf van heffing vast te stellen voor leveringen van goederen als bedoeld in de richtlijn, die verricht worden door een organisator van openbare veilingen voor rekening van een niet-belastingplichtige, een andere belastingplichtige of een belastingplichtige wederverkoper;
  • de maatstaf van heffing voor de levering van goederen wordt gevormd door het door de organisator van de openbare veiling aan de koper in rekening gebrachte totaalbedrag, verminderd met:

- het door de organisator van de openbare veiling aan zijn opdrachtgever betaalde of te betalen nettobedrag; en

- het bedrag van de door de organisator van de openbare veiling krachtens zijn levering verschuldigde belasting.

De lidstaten kunnen, met de instemming van de Raad, bijzondere maatregelen nemen om fraude te bestrijden.

REFERENTIES

BesluitDatum van inwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in de lidstatenPublicatieblad
Directive 94/5/EG23.3.19941.1.1995L 60 van 3.3.1994
Laatste wijziging: 17.01.2007
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven