RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


ALV: käytettyjä tavaroita, taide-esineitä, keräily- ja antiikkiesineitä koskeva erityisjärjestelmä

Arkisto

Tämän direktiivin tavoitteena on täydentää yhteistä ALV-järjestelmää vahvistamalla käytettyjä tavaroita, taide-esineitä, keräily- ja antiikkiesineitä koskeva yhteisön verotusjärjestelmä.

ASETUS

Neuvoston direktiivi 94/5/EY, annettu 14 päivänä helmikuuta 1994, yhteisen arvonlisäverojärjestelmän täydentämisestä ja direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta - käytettyihin tavaroihin sekä taide-, keräily- ja antiikkiesineisiin sovellettavat erityisjärjestelyt. [EUVL L 60, 3.3.1994]

TIIVISTELMÄ

Direktiivillä vahvistetaan käytettyjen tavaroiden, taide-esineiden, keräily- ja antiikkiesineiden osalta:

  • verovelvollisten jälleenmyyjien verottamista koskevat erityisjärjestelyt
  • julkisen huutokaupan erityisjärjestelyt
  • jäsenvaltioiden välisen kaupan verotuksen siirtymäjärjestelyt.

Verovelvollisia jälleenmyyjiä koskevat erityisjärjestelyt:

  • Direktiivissä tarkoitettuja tavaran luovutuksia ovat verovelvollisen jälleenmyyjän suorittamat sellaisten käytettyjen tavaroiden sekä taide-, keräily- ja antiikkiesineiden luovutukset, jotka hänelle on yhteisössä luovuttanut henkilö, joka ei ole verovelvollinen, tai toinen verovelvollinen tai verovelvollinen jälleenmyyjä.
  • Tavaroiden luovutuksen veron perusteena on verovelvollisen jälleenmyyjän saama voittomarginaali vähennettynä voittomarginaaliin kuuluvalla arvonlisäveron määrällä. Tämä voittomarginaali vastaa verovelvollisen jälleenmyyjän perimän tavaran myyntihinnan ja ostohinnan välistä eroa.

Julkisen huutokaupan erityisjärjestelyt:

  • Jäsenvaltiot voivat määrätä veron perusteen sellaiselle direktiivissä tarkoitettujen tavaroiden luovutukselle, jonka suorittaa tietyin edellytyksin julkisen huutokaupan toimittaja sellaisen henkilön lukuun, joka ei ole verovelvollinen, toisen verovelvollisen lukuun tai verovelvollisen jälleenmyyjän lukuun.
  • Tavaroiden luovutuksen veron peruste muodostuu julkisen huutokaupan toimittajan ostajalta laskuttamasta kokonaismäärästä, josta vähennetään:

- huutokaupan toimittajan päämiehelleen maksama tai maksettavaksi määrätty nettosumma

- huutokaupan toimittajan luovutuksista suoritettava veron määrä.

Jäsenvaltiot voivat neuvoston suostumuksella toteuttaa erityistoimenpiteitä petosten torjumiseksi.

VIITTEET

AsiakirjaVoimaantulo - Voimassaolon päättymispäiväMääräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissaEuroopan unionin virallinen lehti
Direktiivi 94/5/EY23.3.19941.1.1995EUVL L 60, 3.3.1994
Viimeisin päivitys 17.01.2007
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun