RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Moms: Særordning for brugte genstande, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter

Arkiv

Dette direktiv er en tilføjelse til det fælles merværdisystem af en EF-ordning for momsning af brugte genstande, kunstgenstande og samlerobjekter.

DOKUMENT

Rådets direktiv 94/5/EF af 14. februar 1994 om tilføjelse til det fælles merværdisystem og om ændring af direktiv 77/388/EØF Særordning vedrørende brugte genstande, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter [Den Europæiske Unions Tidende L 60 af 3.3.1994].

RESUMÉ

I direktivet opstilles der for brugte genstande, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter:

 • en særordning for afgiftspligtige videreforhandlere
 • en særordning for offentlige auktioner
 • visse overgangsbestemmelser.

Særordning for afgiftspligtige videreforhandlere:

 • Direktivet omfatter leveringer foretaget af en afgiftspligtig videreforhandler af disse goder, som er leveret til ham inden for Fællesskabet af en ikke afgiftspligtig person, eller af en anden afgiftspligtig person uden ret til fradrag, eller af en anden afgiftspligtig videreforhandler.
 • Beskatningsgrundlaget for leveringerne af goder er den afgiftspligtige videreforhandlers fortjenstmargen med fradrag af den merværdiafgift, der vedrører selve fortjenstmargenen. Denne margen er lig med forskellen mellem den af den afgiftspligtige videreforhandler forlangte salgspris for godet og købsprisen.

Særordning for offentlige auktioner:

 • Medlemsstaterne kan fastlægge beskatningsgrundlaget for leveringer af de af direktivet omfattede goder, der på visse betingelser foretages af en auktionsholder ved offentlige auktioner, der handler for egen regning af en ikke-afgiftspligtig person, eller en anden afgiftspligtig person, eller en afgiftspligtig videreforhandler.
 • Beskatningsgrundlaget for leveringerne af goder er det samlede beløb, som auktionsholderen ved offentlige auktioner fakturerer køberen med fradrag af:
  - det nettobeløb, som auktionsholderen betaler eller skal betale komittenten
  - og den afgift, som auktionsholderen skal erlægge ved leveringen.

Medlemsstaterne kan med tilladelse fra Rådet træffe særlige foranstaltninger med henblik på at bekæmpe svig.

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelsesdato - UdløbsdatoGennemførelsesdato i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende
Direktiv 94/5/EF23.3.19941.1.1995EUT L 60 af 3.3.1994
 
Seneste ajourføring: 17.01.2007
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top